Evenemang

EFS Sydsveriges årsmöte
Årsmötet äger rum den 7 april 2018 i Västerkyrkan i Hässleholm. Läs mer här.

Retreat unga vuxna
Den 9-11 mars arrangerar EFS Sydsverige en retreat för unga vuxna, för dem som slutat gymnasiet och är äldre, på Heljrödsgården. Läs mer om retreaten här.

Riktad 2018
Distriktets konferens 2018 äger rum i Västerkyrkan i Hässleholm. Läs mer om konferensen här.

Sänd
En kurs för de lokala sammanhangen där man får verktyg för att nå nya människor, växa i tro och bygga upp den lokala församlingen. Läs mer här.

Utbildningsdag för lokala arbetsledare
Vi välkomnar de lokala arbetsledarna till en dag tillsammans med personalrådet samt expeditionspersonalen för utbildning. Läs mer här.