Sänd

Sänd är en flexibel kurs som sträcker sig över en tvåårsperiod. De lokala sammanhang som deltar i kursen får verktyg för att nå nya människor, växa i tro och bygga upp den lokala församlingen. Varje sammanhang arbetar utifrån sina  egna förutsättningar och sin egen kallelse.

Sänd är utformat för att passa ditt sammanhang – stort som smått, det växande eller det minskande, i storstaden eller på landsbygden. Undervisningen utgår från frågor som: Vilka är vi kallade att nå och hur når vi dem? Hur gör vi vår församlingsgemenskap mer inbjudande för nya människor? Hur hjälper vi människor att komma i funktion i sina gåvor? Tillsammans söker vi svar på dessa frågor och letar konkreta lösningar utifrån varje lokal gemenskap.

En ledargrupp på fyra till åtta personer samlas fredag och lördag, en gång per termin, under en tvåårsperiod. De möts tillsammans med andra sammanhang i en lärandegemenskap där de får lära sig av varandra, arbeta i den egna ledargruppen och ta tid i bön och tillbedjan. Inför varje träff förbereder sig grupperna genom att se videoundervisning. Mellan träffarna möter gruppen sin handledare som stöttar och hjälper i förändringsarbetet.
Sänd finns både regionalt och nationellt. De regionala kurserna har en gemensam start och avslut medan den nationella kursen ges i Uppsala. Till den senare finns det möjlighet att ansluta sig varje termin.

Kursen startar i höst och mer information om var och när kommer när det närmar sig. Medverkar gör Jonas Hallabro och Iza Jönsson. Mer specifik information kommer en bit in på det nya året.

Klicka här för att läsa hela foldern.