Åsljunga

efs-logo

EFS-ården Åsljunga

Ånhultsvägen 31
286 72 Åsljunga
Telefon: 0435 – 46 00 54
Email: info@efsgarden.com

Hemsida: http://www.efsgarden.com

Ordförande: Bengt Rosdahl
Telefon: 0418-660 290, 0708-73 46 61
Email: belero[a]algonet.se

Anställda:
Helene Nilsson, gårdsförståndare
Telefon: 0435-46 00 54
Email: info[a]efsgarden.com

Manuela Collini, lokalvårdare
Telefon: 0435-46 00 54

Johanna Kvist
Telefon: 0435-46 00 54

Mikael Larsson, vaktmästare
Telefon: 0435-46 00 54

Sara Åhlén
0435-46 00 54

Hemsida: http://www.efsgarden.com