Konfirmationsläger

Distriktet anordnar två konfirmationsläger varje sommar. Ett på ÅhusGården och ett på EFS-Gården i Åsljunga. Varje läger tar emot ca. 30 konfirmander, som under sommaren tillbringar drygt tre veckor på lägret. I konfirmandkursen ingår även en förträff som brukar vara på våren.

Konfirmationstiden
Konfirmationstiden är en viktig tid, som Du bör försöka ta väl vara på. Den är inte i första hand till för att ge Dig några sköna sommarveckor, utan vill först av allt vara en vägledning i livets viktigaste frågor. Vår högsta målsättning är att hjälpa Dig fram till ett medvetet och sant kristenliv! Målet är att visa på livet i Kristus genom att ge konfirmanderna:
• Redskap att tyda sitt liv på dopets grund
• Tillfälle att lyfta fram de frågor de själva bär på
• Erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de centrala livsfrågorna
• Erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt
• Möjlighet att påverkas av och ta ställning till kyrkans budskap
• Hjälp att uttrycka sin tro och sitt tvivel

Program 
Konfirmanderna bor i två-, till fyrbäddsrum. På dagarna har vi lektioner, temakvällar, musik, teater-drama, bad, kanoting, friluftsaktiviteter, sport, fotboll, volleyboll och dagliga andakter. Vi brukar också göra en längre dagsutflykt. I avgiften, som är subventionerad bl.a. av din hemförsamling, ingår kostnader för alla aktiviteter, helpension, studiematerial (utom anteckningsmaterial), utflykter, ledararvoden m.m.

Tidsplan för 2018:
Kick off med alla deltagare – november i Hässleholm kl 9.00-14.00 (datum ännu inte satt)
Förträffar – Åsljunga: Kristi himmelsfärdshelgen 10-13 maj
ÅhusGården: En första förträff över en helg (datum ej satt) samt Kristi himmelsfärdshelgen den 10-13 maj
ÅhusGårdens läger äger rum den 18 juni-7 juli
EFS-gården i Åsljungas läger äger rum den 6-28 juli
Återträffar 7-9 september

Kursavgift Lägeravgiften för 2018 sätts i december året innan, lägret 2017 kostade 8 500 kr. Lägret kostar egentligen ca 21 260 kr per konfirmand men Svenska kyrkan ger ett bidrag på 7 460 kr/konfirmand och EFS Sydsverige bidrar med ca 5 300 kr/konfirmand.

Vi tar 500 kr i anmälnings/administrationsavgift. Denna avgift faktureras hösten innan lägret. Den återbetalas ej vid eventuellt avhopp. En faktura på hela beloppet skickas i februari med förfallodatum i slutet av maj och delbetalning är möjlig. Återträffen ingår ej i lägeravgiften.

Anmälan: Anmälan öppnar den 1 februari fem år innan lägret äger rum. Hösten innan det läger du anmält dig till får du besked om du kommit med. Då faktureras också anmälningsavgiften.

Gå in på respektive läger sida för anmälan:
Konfirmationsläger EFS-gården Åsljunga
Konfirmationsläger ÅhusGården
Information till dig som konfirmeras sommaren 2017

Du kan ladda ner vår folder här.

På EFS Sydsveriges expedition svarar vi på frågor: 0451-38 80 70, info[a]efssyd.org

Ungdomarna på våra läger skriver en blogg under sin konfirmandtid. Du kan läsa den här.