Arbetsutskottet

Arbetsutskottet är en grupp ur styrelsen som förbereder EFS Sydsveriges styrelsenmöte. Utskottet består av:
Mats Hansson, ordförande
Maria Grahn, vice ordförande
Jan Ebefelt, sekreterare
Karna Nilsson
Sven E Johansson, kassör utanför styrelsen

Adjungerade:
Jonas Hallabro, distriktsföreståndare
Margareta Cada, organsiationssekerterare

För att komma i kontakt med arbetsutskottet, kontakta expeditionen info[a]efssyd.org eller 0451 38 80 70.