Filmer från medarbetarna på kansliet om: 

Redogörelse för det gångna året samt presentation av ekonomiskt utfall 2019, klicka här
Vision och långsiktiga mål EFS Sydsverige, klicka här
Kansliets mål 2020/måltankar 2021, klicka här
Kansliets uppgifter och sätt att arbeta, klicka här
Budget 2020, klicka här
Sänd, klicka här