Regional mötesplats/Årsmöte

Regional mötesplats
Regionens högsta beslutande instans
är den regionala mötesplatsen som hålls en gång om året. Här äger alla föreningar, som är anslutna till EFS i Skåne och Blekinge, rätt att skicka ombud. Mötesplatsens funktion är att vara ett organ för samtal/samråd kring gemensam verksamhet och gemensamma prioriteringar. Mötesplatsen väljer nio personer till det regionala utskottet.

Årsmöte
Det gamla distriktet finns fortfarande kvar och där är årsmötet högsta beslutande organ.. Årsmötet granskar styrelsens förvaltning och föreningens ekonomi. Vid varje årsmöte redovisas hur föregående år gick i det som kallas verksamhetsberättelse. Styrelsen presenterar också hur man tänker arbeta under året som kommer i den så kallade verksamhetsplanen. Årsmötet väljer fem till sju personer att sitta i styrelsen.

Har du en god idé eller ett förslag? Tveka inte, skriv en motion och skicka den till vårt kansli En motion måste vara inne minst tre månader innan den regionala mötesplatsen. Skicka in din motion på: info[a]efssyd.org

Alla som är röstberättigade och representerar sin lokala EFS-förening måste ha en fullmakt påskriven av ordföranden i den lokala föreningen med sig till årsmötet.

Anmäl dig till årsmötet här.