I takt med att många känner oro för en situation som vi aldrig upplevt tidigare och att vi ser ett samhälle som steg för steg stänger ned är det viktigt att vi som missionsrörelse fortsatt tar vår uppgift på allvar. Det innebär att på olika sätt betjäna människor som är utsatta och att i bön verka för ett beskydd över vårt land och vår värld. Att just nu använda telefonen och att ringa upp medlemmar för att höra hur dom har det är ett bra sätt att använda tiden.
 
I veckan har EFS Ledningsgrupp haft ett extra insatt möte. Där resonerade vi om det uppkomna läget och hur olika regioner prioriterar i sin verksamhet. Vi är noga med att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Dessa kommer sannolikt att ändras efterhand och därför är det ett klokt råd att vi i föreningarna håller oss ständigt uppdaterade om dessa.
 
Vi beslutade att organisera daglig bön för Sverige och världen. Varje region får en veckodag där vi går in i bön och frivillig fasta. EFS Sydsverige kommer därför att ansvara för att vi varje onsdag, fram till att läget har stabiliserat sig, står i bön. De andra sex regionerna delar på de övriga veckodagarna. På så sätt är vi aktiva i bön under hela veckan. Ber dig att sprida denna information till alla våra medlemmar! Sydsverige startar denna form av bön idag 18 mars!
 
Formerna för bönen lämnar vi till varje lokalt sammanhang att bestämma över. Det är fritt att arrangera bön som täcker samtliga timmar, men man kan också till exempel besluta att be särskilt under ett par angivna kvällstimmar. 
 
Vi ber för hela vårt samhälle och dess organisation, för de som är sjuka, för sjukvårdspersonal, för de som tar svåra beslut, för livsmedels- och råvarukedjor, för våra kristna gemenskaper m.m. Framför allt ber vi att Guds vilja får ske. I stunder som dessa har vi anledning att stanna inför Guds många löften och mitt råd är att varje dag läsa Bibeln för att lyssna in Guds tilltal.
 
När det gäller regionala program och arrangemang hänvisar vi till EFS Sydsveriges hemsida. Här hittar du löpande information om arrangemang som påverkas av Corona-viruset.
 
EFS Riks kommer fortlöpande också att ge ut information till anställda och förtroendevalda. Många frågor, inte minst runt våra olika årsmöten, kommer att behöva behandlas och informeras om. Vi återkommer till detta.
 
Jag vill också be dig att återkomma med frågor eller synpunkter på läget till mig eller oss andra på kansliet i Sydsverige.
 
Med önskan om Guds välsignelse!
Lennart Albertsson, verksamhetsledare EFS Sydsverige