februari 8, 2021

Paret Lignell bjuder på digital tidebön

För att fylla tomrummet efter uteblivna gudstjänster finns olika vägar att gå. För vissa har tidebönerna, att be på bestämda tider under dygnet, skapat en ny rutin att hålla fast vid. Makarna Lignell filmar när de ber, för att fler ska kunna vara med i deras gemenskap.

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning – Livsluft