februari 19, 2021

Sänd -ett redskap till hjälp för lokala sammanhang

EFS har skapat ett verktyg för att du och jag ska få reella verktyg att få till missionsbefallningen i praktiken. Ett verktyg för att få se Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Kursen heter SÄND. 

Läs mer i EFS Sydveriges tidning –  Livsluft.