februari 19, 2021

Till minne av VDM Stanley Tufvesson

VDM Stanley Tufvesson, Vinslöv, har lämnat detta livet. Hemkallad av vår himmelske fader, har han flyttat till det hem, som han så ofta har sjungit om i andliga sånger.

Stanley växte upp på ett lant- och skogsbruk i Lilla Dalsjö, Bjärnum. Hans far var inte bara lantbrevbärare. Han var också soldat i Frälsningsarmén. Kristen tro och social omsorg var det arv, som Stanley kom att förvalta väl under hela sitt liv.

Läs mer i EFS Sydveriges tidning –  Livsluft.