april 21, 2021

Centrum eller periferi?

En collegeprofessor i USA gav följande råd till sina nya studenter: 

Sov mer än du studerar.
Studera mer än du festar.
Festa så mycket du kan. 

När saker och ting får rätt plats och proportion i våra liv befrias vi ifrån moralism. Paulus uttrycker något liknande när han säger: ”Allt är tillåtet för mig — men allt är inte nyttigt.1 När saker i våra liv hamnar rätt i hierarkin blir det mindre viktigt att förbjuda eller påbjuda det ena eller det andra. Hur ofta gör vi inte tvärtom?  

Läs mer i EFS Sydveriges tidning –  Livsluft.