september 14, 2021

Mission och kontemplation

För en missionsrörelse som EFS är det naturligt att just missionen står i centrum. Samtidigt fungerar majoriteten av EFS-föreningarna som församlingar med påföljande ansvar för sakramentsförvaltning, undervisning och diakoni. Nu och då kan vi ställas inför frågan om missionsföreningens verksamheter eller gudstjänsten skall vara utåtriktade eller riktas till de redan troende. Så slås sakta men säkert en kil mellan missionen och kontemplationen, mellan det utåtriktad och den inre fördjupningen. I detta nummer får vi en repris från en krönika av Peter Halldorf från Livsluft nr 4 2007 om relationen mellan kontemplationen och missionen.

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.