januari 4, 2022

Medarbetarretreat

”Kom med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Dessa ord av Jesus till sina lärjungar var rubriken för en retreat som EFS i Sydsverige ordnade för medarbetarna i regionen.

Under ett par dagar i oktober fick vi möjlighet att vara stilla inför vår Herre och möta Honom och oss själva i tystnaden. Retreaten leddes av Runar Eldebo som är pastor, verksam inom Equmenia.

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.