april 21, 2022

Kyrkans bekännelse: den helige Ande

När de första kyrkomötena formulerat tron på Jesus från Nasaret som Gud inkarnerad fortsatte man att dra konsekvenser av denna tro. Om Jesus är Gud vad säger det om hans moder Maria? Och hur ska vi förstå den helige Ande? Är Anden också Gud? I den tredje, och sista delen, i vår serie om den apostoliska trosbekännelsen vägleder Joel Jarbo, komminister i Lerbergets kyrka, oss genom trosbekännelsens tredje huvuddel om den helige Ande. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.