februari 21, 2023

Signerat Lennart Albertsson

Vi har nyligen lämnat ett både spännande men för världen mycket svårt år – 2022. När vi trodde att vi kommit ut ur den så jobbiga pandemin (Covid19) fick vi snabbt ta in att det faktiskt pågår ett krig i vårt närområde. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skakat om oss mycket. Det är omöjligt att sätta sig in i det lidande som människor i det området upplever. Glädjande är att läsa och höra om en mängd hjälpinsatser som även vårt eget land har stått för. Många är de böner som hörs om beskydd, om ett
slut på kriget och om att försoning skulle råda. Vi ser idag inga tecken på detta – så därför behövs uthållig bön för Ukraina, Ryssland och dess folk. ”Gud, gör så att detta krig tar slut!” Ni som läser Livsluft via vår papperstidning eller på ”nätet” har säkert undrat varför det inte kommit någon tidning på ett tag. Skälet är tråkigt, men enkelt. Sedan vår uppskattade redaktör och kommunikatör, Kristoffer Lignell, slutade den 1 juni 2022 har vi tvingats pausa rekryteringen av en efterträdare. Det som hände var att den förra regeringen drev en demokratiutredning som dels ställde stora krav på kyrkor och samfund vad gäller demokrati, dels bestämde sig för att exkludera EFS från statsbidrag via SST (Statens Stöd till Trossamfund). För EFS och Salt Sydsverige innebär detta ett tapp på 400–500 tusen kronor per år. Eftersom vi förväntade oss att detta bidrag skulle tas bort redan till 2023 valde vi att avvakta rekryteringen av en ny kommunikatör. När den nya regeringen bildats fick vi dock snabbt veta att
man skrinlagt hela demokratiutredningen och att det riksdagsbeslut som skulle bekräfta borttaget av bidraget skjutits upp på obestämd tid. Vi räknar därför med fortsatta statsbidrag för åtminstone två–tre år till. Mycket glädjande!

I juni och juli samlades två konfaläger på Åhusgården och EFS-gården i Åsljunga. Det upplevdes som två väldigt fina grupper och längtan efter Jesus och andlig fördjupning var påtaglig. Vi är mycket tacksamma för att vi år efter år i princip kan fylla dessa läger och även för 2023 ser det mycket positivt ut. Tack till alla ledare med prästerna Jonas Nordén och Christoffer Kullenberg i spetsen.

Första halvan av 2022 handlade för vår del att förbereda och genomföra EFS och Salts årskonferens i Helsingborg. Man kan enkelt konstatera att ett år med en årskonferens och ett år utan en sådan är två helt väsensskilda uppgifter. Vi tvekade dock inte när frågan om att åter få arrangera en årskonferens dök upp. Och vi ångrar oss verkligen inte i efterhand! Konferensen 2022 var den första större fysiska
samlingen på tre år och behovet inom rörelsen var större än på länge. Hur skulle det fungera att ses på samma plats och vad skulle vi då ha med i programmet? Efter ett kortare sökande efter en lämplig plats
landade vi i att Helsingborgs Arena skulle vara en lämplig plats att träffas på. Och det visade sig
också vara en utmärkt lokal för en årskonferens. Särskilt positivt var att vi kunde dela upp den
stora idrottshallen på mitten och därigenom få en samlingslokal som upplevdes som ett ”rum”.
Vi uppskattar att vi vid ett och samma tillfälle som mest samlade 600–700 personer, men också att säkert fler än 1 000 olika människor besökte konferensen vid minst ett tillfälle. Det får anses glädjande med tanke på den tvekan inför stora möten som fanns efter pandemin. Vår förhoppning inför konferensen var att den skulle kännas intressant för och dra den yngre generationen. Därför ville vi med hjälp av
den norske pingstpastorn Egil Svartdahl lyfta frågorna om hur generationerna möts i våra sammanhang. Detta är en av våra stora möjligheter, men ännu har vi mycket att lära oss om att omsätta detta i praktiken. Det stora glädjeämnet kom barnkonferensen att bli. Cirka 100 barn gjorde under dagarna oförglömliga upplevelser av Jesus och vi tror att de kommer minnas tillbaka på de här dagarna länge
och tänka att ”jag var med på konferensen i Helsingborg”. Jag vet av egen erfarenhet och
vill ännu tro att detta är ett av många sätt att förankra unga i EFS. Man får se att man är en del av något större. Inte minst kunde de äldre tonåringarna och yngre vuxna efteråt säga att ”jag visste inte att EFS kunde vara så här”. I detta lägger jag att man har fått en upplevelse av en rörelse som i någon mån lyckats fånga den tid vi lever i, men utan att lämna vårt centrala budskap om förvandlande liv i Jesus Kristus. En sak som särskilt utmärkte sig under konferensdagarna var musiken. Ett mycket kompetent
band hade satts ihop av Helena och Petter Alin. Det passade extra bra då de i samband med konferensen släppte den första Cantio-skivan på cirka 30 år ”Saliga visshet”. En samling psalmer som
fått en fin nytolkning. Och extra glädjande är att EFS fortsatt väljer att satsa centrala resurser på musiken och förhoppningsvis även på skivutgivning. Ta gärna del av releasekonserten
för skivan, men också av gudstjänster, bibelstudier och seminarier under https://efsplay.nu/
category/konferens/


Jag avslutar med de tre värdeord som EFS kommunikationsavdelning valt för att i sina texter
och bilder ständigt sätta ljuset på det viktigaste. JESUS – HOPP – MISSION Det kommer vi långt på i en utmanande tid. Guds frid och välsignelse önskar jag!