juli 7, 2016

Samtal om Salts strukturförändringar

När:
september 1, 2016 kl. 18:30 Europe/Copenhagen Tidszon
2016-09-01T18:30:00+02:00
2016-09-01T18:45:00+02:00
Var:
EFS-kyrkan Ängelholm
Metallgatan 31
262 72 Ängelholm
Sverige
Pris:
Gratis
Kontakt:
Salt Sydsverige
0768 33 28 01
Salt riks har gett förslag om en strukturförändring i hela landet. Detta är ett förslag som är speciellt viktigt för oss i Sydsverige att titta på då vi är det enda distrikt som fungerar som det gör. Förslaget är nu ute på remiss, det vill säga man önskar tankar om förslaget och dessa ska vara tillbaka på riks den 17 oktober.
Salt Sydsverige anser att detta är enormt viktigt att vi tillsammans pratar om Salt riks tankar och förstår hur de tänker och tittar på vad det innebär för oss. För att så många som möjligt, de lokala Salt styrelserna men även medlemmarna, ska få del av detta och få vara del av samtalet vill vi erbjuda tre träffar på olika ställen i vårt distrikt. Vid dessa träffar medverkar både anställda och Salt Sydsveriges styrelse.
1 september – EFS-kyrkan Ängelholm kl 18.30
6 september  – Expeditionen i Hässleholm kl 18,30
20 september – Listerkykan i Hällevik kl 18.30
Om möjligt är det viktigt att representant från varje Saltförening närvarar vid någon av dessa träffar. Ju fler som kan komma, desto bättre. Vi öppnar även upp dessa kvällar till alla medlemmar och alla som har intresse.
Låt oss veta vilken träff ni önskar komma på och hur många ni blir så fixar vi fika!
Anmäl till Helena Eriksson, helena.eriksson@efssyd.org eller 0768 33 28 01