Sommarkommunitet i Höllviken

För Veronica Öjfelth Svartdahl väcktes drömmen om kommunitetsliv för sex år sedan i ett gråbrödrakloster i Roskilde. Hon åkte dit på ingivelse för en föreläsning om klostrets arkitektur. I sommar tar Höllviksstrand de första stegen mot att förverkliga denna vision. 

Föreläsningen i klostret i Roskilde var en vändpunkt för Veronica. Föreläsaren gick igenom klostrets olika rum och visade hur detta är en bild för livet som lärjunge. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Stora visioner på Stenbräckagården

Om man skulle göra en film om Stenbräckagården skulle en bra titel kunna vara: Förvaltaren och entreprenören. Under förra året arbetade Björn Pettersson och Kristoffer Gustafsson sida vid sida. Nu har Björn lämnat över stafettpinnen och ser med förväntan fram emot att se frukterna av sitt arbete även om det inte är han som får skörda den. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Kyrkans bekännelse: den helige Ande

När de första kyrkomötena formulerat tron på Jesus från Nasaret som Gud inkarnerad fortsatte man att dra konsekvenser av denna tro. Om Jesus är Gud vad säger det om hans moder Maria? Och hur ska vi förstå den helige Ande? Är Anden också Gud? I den tredje, och sista delen, i vår serie om den apostoliska trosbekännelsen vägleder Joel Jarbo, komminister i Lerbergets kyrka, oss genom trosbekännelsens tredje huvuddel om den helige Ande. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Prästfortbildning på Sundsgården

Den 9-11 nov samlades ett 50-tal präster, predikanter och samarbetskyrkopräster från EFS Syd, Sydöst och Väst på vackra Sundsgården utanför Helsingborg för fortbildning under ledning av Mia Ström, chef på Sverigeavdelningen och lärare från Johannelunds teologiska högskola. Det var tre intensiva dagar av fördjupning, bön och gemenskap.

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.