Social distansering som en gåva

Ett av orden som dominerat år 2020 har varit social distansering. Det har fått diktera villkor för vardags- och gudstjänstliv. För många av oss är det en förbannelse som vi önskar snart skall vara ett minne blott. Men kan vi samtidigt som vi längtar efter att livet går tillbaka till det mer normala se distansieringen som en gåva? Kan vi våga se det som händer i trons ljus? Peter Halldorf tar hjälp av Evagrios av Pontos för att ge oss några perspektiv på den tid vi lever i. 

Läs mer i EFS Sydveriges tidning – Livsluft.

Pulsen på Lennart Albertsson

Under hösten har EFS i Sydsverige sökt en ny regional missionsledare. Det sökandet är över och första januari 2021 tillträder Lennart Albertsson sin nya tjänst. Eller ny-gamla tjänst då han under ett års tid delat på tjänsten tillsammans med Stefan Svensson. Livsluft sitter ner med vår nya regionala missionsledare för ett samtal om längtan, att våga lyssna och tända ljus. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning – Livsluft.

Paret Lignell bjuder på digital tidebön

För att fylla tomrummet efter uteblivna gudstjänster finns olika vägar att gå. För vissa har tidebönerna, att be på bestämda tider under dygnet, skapat en ny rutin att hålla fast vid. Makarna Lignell filmar när de ber, för att fler ska kunna vara med i deras gemenskap.

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning – Livsluft

Nytt regionalt utskott

På den årliga regionala mötesplatsen och på distriktets årsmöte den 17 oktober 2020 valdes ett nytt regionalt utskott samt en ny distriktsstyrelse. Här presenterar de sig själva. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning – Livsluft

Riktad, mötesplats och årsmöte

Den 17 oktober samlades regionen i EFS kyrkan i Ängelholm för att hålla regional mötesplats och återuppta distriktet årsmöte från våren. Senare på kvällen sändes en special Riktadkväll då konferensdagen ställdes om, som mycket annat detta märkliga år. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning – Livsluft

Dela din tro med andra

Hur kan vi vinna människor för Jesus? Det är frågan som vi inbjuds att ställa i boken: ”Dela din tro med andra : en introduktion i personlig evangelisation”.  Livsluft samtalar med författaren och prästen Joel Jarbo om längtan att vinna människor, författarskapets glädje och vånda samt att bli kittlad av Gud. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning – Livsluft.