När min vilja sammanfaller med min längtan

Jag står i början av mitt sextionde kyrkoår. Det betyder att jag någon gång under detta år kommer att fylla just sextio. Om jag får leva, och om världen ännu ser ut som jag lärt känna den. Egentligen vet jag inte särskilt mycket om det, men oftast går jag på hur det sett ut fram till nu och sen extrapolerar jag mig till att framtiden troligen kommer att likna det jag tidigare sett. Det torde innebära en rad fina och välplanerade sammanträden, levande gudstjänster, bönestunder, förtroliga samtal med medarbetare och andra människor, samt värdefull och livgivande tid med min familj. Allt detta känns gott. Det är i mycket en stor nåd att vara tacksam för. 

Ändå känns det som att jag går och väntar på något. Längtar efter något. Vad är det egentligen?

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Joel Jarbo: ”Jag brinner för att beröra människor med evangeliet.”

Gång på gång överraskar Gud med att kalla människor till tjänst. Inte sällan utväljer han dem som inte ser mycket ut för världen. Så vem skulle passa bättre att bli hans författare än någon med läs- och skrivsvårigheter som just varit sjukskriven och arbetar på ett lager? Livsluft sitter ner med Joel Jarbo för ett samtal om författarskap, kallelse och om att bli kittlad av Gud. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Kyrkans bekännelse: Gud Fader allsmäktig

300-talet var en turbulens tid i kyrkans historia med stora omvälvningar i samhället och inre spänningar. Detta ledde till utformningen av trosbekännelserna som ett sätt att skydda mysterierna, inte uttömma dem. Den mest använda i Svenska kyrkans liturgi är den apostoliska trosbekännelsen. I tre nummer kommer Joel Jarbo vägleda oss genom trosbekännelsen tre huvuddelar, Fadern, Sonen och Anden. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Inför årskonferens 2022

Förberedelserna och planeringen inför årskonferensen 2022 på Helsingbord Arena fortsätter för fullt. Programmet, som sakta men säkert börjar bli klart, kommer att presenteras mer utförligt i nästa nummer av Livsluft. Vi gör konferensen tillsammans som region och nedan följer några sätt på vilka du kan engagera dig!

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Prästfortbildning på Sundsgården

Den 9-11 nov samlades ett 50-tal präster, predikanter och samarbetskyrkopräster från EFS Syd, Sydöst och Väst på vackra Sundsgården utanför Helsingborg för fortbildning under ledning av Mia Ström, chef på Sverigeavdelningen och lärare från Johannelunds teologiska högskola. Det var tre intensiva dagar av fördjupning, bön och gemenskap.

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Bibeldagar i Åsljunga

Det var tredje gången gillt när EFS gården i Åsljunga den 4-8 oktober äntligen kunde genomföra sina Bibeldagar med temat ”Evighetsperspektiv i vardagen.” 34 helpensionsgäster deltog, och ovanligt många som kom bara över dagen, för att lyssna till de intressanta talarna.

Gemensamt tema för alla var: ”Ni är jordens salt – Ni är världens ljus”. Var finns budskapet om Jesus utanför kyrkans ofta täta väggar?

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Medarbetarretreat

”Kom med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Dessa ord av Jesus till sina lärjungar var rubriken för en retreat som EFS i Sydsverige ordnade för medarbetarna i regionen.

Under ett par dagar i oktober fick vi möjlighet att vara stilla inför vår Herre och möta Honom och oss själva i tystnaden. Retreaten leddes av Runar Eldebo som är pastor, verksam inom Equmenia.

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Rädda Solvik!

Solvik, som ligger en bit från EFS-gården Åsljunga, drabbades av en mindre brand i slutet på april. Den förstörde ett boenderum/verandan och rökskadade hela huset. Renoveringen av det är i slutfasen men vi har haft möjlighet att hyra ut nedervåningen sedan mitten på juni. Bäddarna räcker inte alltid till för bokade grupper men då kan vi förlägga i Huvudbyggnaden eller på Skogsbrynet.

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Konfirmandkickoff

Nu är 2022 års EFS-konfirmander igång med sitt konfirmationsår!

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Det som är dolt under ytan

Varför händer det så lite? Nu och då kan frågan göra så påmind. Kanske sker det oftare under ungdomstidens starka glöd och brinnande längtan men den återkommer inte sällan när livet går in i nya skeden eller den första siffran ändras i ålderstalet. Varför händer det så lite? 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.