EFS Sydsveriges och Salt Sydsveriges trevliga lokaler finns på Vallgatan 9 (ovanpå ELM missionshus) i Hässleholm. Kom gärna in och hälsa på!

Om du vill veta mer om Salt Sydsverige kan du klicka här.

Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
Telefon: 0451 – 38 80 70
Telefontid: Tisdag – torsdag 9.00-12.00, 13.00-15.00

Nedan finner du kontaktuppgifter till vår personal på kansliet: 

Jonas Hallabro 
Regional missionsledare
Email: jonas.hallabro@efs.nu

Stefan Svensson
vikarierande Regional missionsledare
25 % fram till mars 2020
Email: stefan.svensson@efssyd.org

 

Lennart Albertsson
Verksamhetsledare 50 %
Email: Lennart.albertsson@efs.nu

Margareta Cada 
Organisationssekreterare
Telefon: 0451 38 80 70
Email: margareta.cada@efs.nu
sydsverige@efs.nu

Kristoffer Lignell
Kommunikatör
Telefon: 0703 801291
Email: kristoffer.lignell@efs.nu

Göran Nilsson
Ekonom
Telefon: 0705-53 99 36
Email: goran.nilsson[a]efs.nu

Frida Ewers
Distriktskonsulent
Föräldraledig