EFS-präst och ideellsamordnare 100%

EFS i Röke och Röke församling har under många år haft ett gott samarbete i uppdraget att vara kyrka i Röke. Nu tar vi det samarbetet vidare genom att inrätta en gemensam tjänst.

Vi söker dig som vill arbeta som EFS-präst i Röke och som vill arbeta med att utveckla det ideella volontärarbetet i Tyringe pastorat. I tjänsten ingår: – Gudstjänster/ predikan i EFS, ca varannan helg – Leda och delta i barn- ungdomsverksamhet i EFS – Vara ideellsamordnare/ utveckla volontärarbetet i Tyringe pastorat – Möjligheten att utveckla arbetet såväl inom EFS Röke, som i Tyringe pastorat

Tyringe pastorat har knappt 6000 församlingsbor fördelat på tätorten Tyringe och ett flertal byar runtomkring. Här finns ett härligt engagemang för våra sex kyrkor i Tyringe, Finja, Hörja, Matteröd, Röke och Västra Torup och en önskan om att se det engagemanget öka med fler frivilliga.

Vi är ett arbetslag med ca 30 anställda. Här finns präster, diakon, kyrkomusiker, församlingspedagog, barnledare, förskolelärare, vaktmästare m.fl. Tillsammans arbetar vi för hela pastoratet. Mycket av arbetet sker i mindre team som har särskilt ansvar för respektive kyrka eller respektive verksamhet.

EFS i Röke är en missionsförening med stort engagemang som fyller 100 år 2018. Navet i verksamheten är gudstjänster och ungdomsverksamhet. Gudstjänsterna samlar ca 60 deltagare varav 10 – 15 är med på söndagsskolan Skatten. Sång och musik är en viktig del i gudstjänsterna. På onsdagskvällarna samlas barn och ungdomsgrupperna med tyngdpunkt på mellanstadieåldern. Glädjande är att föreningen har många aktiva barnfamiljer i verksamheten. Visionen är att också utveckla arbetet bland tonåringar.

Formalia: För tjänsten krävs att du är utbildad EFS-präst. För tjänsten krävs att du har körkort och tillgång till egen bil. Som arbetsgivare står Tyringe pastorat och kyrkoherden är formellt sett din arbetsledare. Tjänstens fördelning är att 40% av tjänsten är förlagd till EFS i Röke, 60% är förlagt i Tyringe pastorat.

Tillträde: våren 2019
Varaktighet: tillsvidaretjänst.
Löpande ansökan

För mer information kontakta Kyrkoherde Sara Ericsson, 0451-555 52, 070-752 09 54 Ordf. kyrkorådet Staffan Gustafsson, 0451-401 45, 070-365 37 55 EFS Missionsförening: Ingrid Ivarsson, ordf, 0451-401 94, 070-974 01 94 Thomas Jansson 070-588 56 21

Ansökan skickas till: Tyringe pastorat eller till: tyringe.pastorat@svenskakyrkan.se Box 135 282 23 Tyringe Märk kuvertet eller eposten med: ”EFS-präst”