I våras valde vi att genomföra en första halvlek av ett digitalt årsmöte för Sydsverige och att sedan ajournera oss för att återuppta årsmötet vid ett senare tillfälle. Vi valde också att helt skjuta fram den regionala mötesplatsen och därmed diskussionen om regionens roll, dess ekonomi och hur/av vilka den skall ledas. Nu ser vi hur såväl regering som folkhälsomyndighet börjat öppna för större sammankomster, så länge som dessa följer Covid-19-rekommendationer och säkerhetsåtgärder. Vi väljer därför att sätta tilltro till att vi från den 1 oktober kan samlas i större grupper än 50 personer och att avståndet mellan de sittande i en lokal är minst 1 meter. Naturligtvis kan det alltid uppstå en ny situation, vi kan till exempel få en rekyl i smittoläget och måste i så fall hitta en ny lösning för våra samlingar. Här kommer alltså en inbjudan till regional mötesplats, distriktets årsmöte och konferensen Riktad, som bygger på denna tilltro. En unik mötesdag välkomnar vi föreningarna i Sydsverige till.

Vi väljer då att genomföra alla dessa delar på samma dag den 17 oktober 2020, och allt kommer att ske i EFS-kyrkan i Ängelholm. Med de regler vi känner till kan vi garantera att vi kan vara 80 personer (ombud) på plats, men kanske kan kyrkan klara uppemot 100 personer. Upplägget blir i stora drag enligt följande:

  • Kl 9.00-12.00 Regional mötesplats. Där ges information och möjlighet till diskussion om vår verksamhet, struktur och ekonomi. Vi väljer även ett nytt regionalt utskott om 5-7 personer, en ny valberedning osv. Fika finns vid ankomst och består av inplastade smörgåsar.
  • Lunch som är portionsförpackad och som hämtas från ett cateringföretag
  • Kl 13.30-15.30 Distriktets årsmöte – del 2 som bl.a. innehåller en stadgeändring och val av styrelse.
  • Kl 19.00 sänds ett livesänt kvällsprogram “Riktad” med “publik” i lokalen. Temat är “samhällen förvandlade” och är hämtat från EFS vision. Vi kommer att få en predikan av Jonas Ahlforn von Beetzen, präst i samarbetskyrkan i Örebro. Jonas kommer också att ingå i ett samtal som fördjupar vårt tema, tillsammans med Anna Sköld, pastor i Klippan. Lennart Albertsson leder samtalet. Vi kommer att ha ett musik/lovsångsteam på plats och vi kommer att be för vår region, våra föreningar och för att vårt samhälle skall förvandlas av Jesus. Man kan alltså välja att åka hem efter årsmötet och delta digitalt eller anmäla sig till att vara studiopublik.
    Vill du vara studiopublik, anmäl här.Notera att anmälan inte betyder att du fått en plats som studiopublik – bekräftelsemail kommer.

—————————————————————————-
Regional mötesplats
Regionens högsta beslutande instans
är den regionala mötesplatsen som hålls en gång om året. Här äger alla föreningar, som är anslutna till EFS i Skåne och Blekinge, rätt att skicka ombud. Mötesplatsens funktion är att vara ett organ för samtal/samråd kring gemensam verksamhet och gemensamma prioriteringar. Mötesplatsen väljer nio personer till det regionala utskottet.

Årsmöte
Det gamla distriktet finns fortfarande kvar och där är årsmötet högsta beslutande organ.. Årsmötet granskar styrelsens förvaltning och föreningens ekonomi. Vid varje årsmöte redovisas hur föregående år gick i det som kallas verksamhetsberättelse. Styrelsen presenterar också hur man tänker arbeta under året som kommer i den så kallade verksamhetsplanen. Årsmötet väljer fem till sju personer att sitta i styrelsen.

Har du en god idé eller ett förslag? Tveka inte, skriv en motion och skicka den till vårt kansli En motion måste vara inne minst tre månader innan den regionala mötesplatsen. Skicka in din motion på: info[a]efssyd.org

Alla som är röstberättigade och representerar sin lokala EFS-förening måste ha en fullmakt påskriven av ordföranden i den lokala föreningen med sig till årsmötet.
Fullmakt årsmöte
Fullmakt mötesplats

Anmäl dig till årsmötet här.