Bibel Øresund

Bibelskolan erbjuds till hösten 2019

Bibelskola Øresund

Bibelskola Øresund är en ny ettårig heltidsbibelskola, förlagd i Malmö med EFS-föreningarna Betaniakyrkan som arrangör, i samverkan med församlingen United, EFS i Sydsverige och nätverket Re:formera. Kursen anordnas av Glimåkra folkhögskola.

Bibelskolan är förlagd till Betaniakyrkans lokaler och innehåller både teoretisk undervisning och praktisk tillämpning av den kristna tron i en lokal församlingsmiljö. Kursföreståndare är Jonas Nordén (präst i Betaniakyrkan) och flera gästlärare från olika sammanhang kommer under året att besöka skolan.

”Det här blir ett år med möjlighet till växt då du får sträcka dig mot Gud, studera hans ord och låta dig formas i ditt lärjungaskap till att bli mer och mer lik Jesus. Målet är att du ska lära dig att tjäna såväl Gud som andra människor i den lokala församlingen”, säger Jonas Nordén. ”Det finns ett stort behov idag att som församling få finnas med och forma nästa generations kristna. Vi tror att det görs bäst mitt i livet, mitt i staden, mitt i församlingen”.

Kursinnehåll

Ämnen och moment som kommer att finnas med under året är:

Bibel
Bibelsyn, GT, NT, Bibelstudiemetodik, Frälsningshistorien, Eskatologi

Lära
Gudsbild, Skapelsesyn, Människosyn, Frälsning, Rättfärdighet, Dop, Tro, Apologetik, Kyrkohistoria/Samfundshistoria, Församlingssyn, Gudstjänst, Guds rike, Andlig kamp

Lärjungaskap
Det inre livet, Bön (egen och gemensam), Fasta, Lovsång/Tillbedjan, Efterföljelse, Ledarskap, Evangelisation/Mission, Gåvoupptäckande, Retreat, Samtalsgrupper, Samhällsanalys, Diakoni, Tjänst

Självstudier
Bibelböcker, Dogmatiskt ämne, Litteratur, Intervjuer

Praktik
Exempel på saker att engagera sig i: Diakoni, Barn- ungdomsgrupper, Bön och lovsång, Gudstjänst, Mission/Evangelisation.

Kurstid
Normalt kommer skolan att pågå måndag – fredag, 8.30 – 16.00, men avvikelser kan förekomma. Den lärarledda tiden motsvarar ca tre av fem dagar.

Kostnad
All undervisning är kostnadsfri och genom Glimåkra folkhögskola är du berättigad till CSN-bidrag. Boende och mat får varje student ansvara för själv.

Ansökan
Ansökan till Bibelskolan görs direkt till kursansvarig Jonas Nordén, på mail: jonas.norden@betaniakyrkan.com. Det går också bra att ringa om du har frågor eller funderingar: 073-518 06 00