Kansli

EFS Sydsveriges och Salt Sydsveriges kansli finns på Vallgatan 9 (ovanpå ELM missionshus) i Hässleholm. Regionens huvuduppdrag är att finnas tillhands för våra lokala föreningar. Vårt uppdrag kan sammanfattas i en förkortning: BAS: besöka, arrangera, stödja. 

Besöka: Det första regionen och dess anställda vill göra är att besöka lokala sammanhang för att lyssna och samtala.

Arrangera: För det andra arrangerar regionen läger och mötesplatser som vår konferens Riktad. Förutom våra konfirmationsläger arrangerar vi flera läger under året för barn och unga, ofta i samarbete med Salt. Vi arrangerar också fortbildning och fördjupning för de anställda i vår region.

Stödja: För det tredje finns vi till för att stödja våra lokala sammanhang. Här kan det handla om allt ifrån samtalsstöd och förmedling av kontakter till direkt medling och konflikthantering.

Regionens anställda:

Stefan Svensson
vikarierande Regional missionsledare
Email: stefan.svensson[a]efs.nu


Lennart Albertsson
Verksamhetsledare
Email: lennart.albertsson[a]efs.nu


Margareta Cada
Organisationssekreterare
Telefon: 0451 38 80 70
Email: margareta.cada[a]efs.nu
sydsverige[a]efs.nu


Kristoffer Lignell
Kommunikatör
Telefon: 0703 801291
Email: kristoffer.lignell[a]efs.nu


Göran Nilsson
Ekonom
Telefon: 0705-53 99 36
Email: goran.nilsson[a]efs.nu


Jenny Axéll
Konfirmandkoordinator
Telefon:
Email: jenny.axell[a]efs.nu