Om våra konfirmationsläger

EFS Sydsverige anordnar två konfirmationsläger varje sommar. Ett på ÅhusGården och ett på EFS-Gården i Åsljunga. Varje läger tar emot 30-40 konfirmander, som under sommaren tillbringar drygt tre veckor på lägret. I konfirmandkursen ingår även en eller två förträffar som brukar vara på våren.

Konfirmationstiden
Konfirmationstiden är en fantastisk och spännande tid, som kan få stor betydelse i ditt liv om du tar vara på den! Det kommer att innebära härliga veckor med nya vänner och massor av skoj, men det är också världens chans att ta itu med livets viktigaste frågor! Det vi helst vill är att hjälpa dig fram till att lära känna Jesus och se vad det innebär att leva i tro på honom. Målet är att visa på ett kristet liv genom att ge dig som konfirmand:
• Kunskap om vad det innebär att vara döpt och hur det förändrar ditt liv
• Tillfälle att lyfta fram de frågor du själv har om livet och om tron                                                                                            • Erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de allra viktigaste livsfrågorna
• Erfarenhet av att fira gudstjänst och be tillsammans
• Möjlighet att påverkas av och ta ställning till kyrkans budskap
• Hjälp att uttrycka din tro och ditt tvivel

Program 
Konfirmanderna bor i två-, till fyrbäddsrum. På dagarna har vi lektioner, tema, musik, teater, drama, bad, kanoting, friluftsaktiviteter, sport, fotboll, volleyboll och dagliga andakter. Vi brukar också göra en längre dagsutflykt. I avgiften, som är subventionerad bl.a. av din hemförsamling, ingår kostnader för alla aktiviteter, helpension, studiematerial (utom anteckningsmaterial), utflykter, ledararvoden m.m.

Tidsplan för 2020:                                                                                                                                                              Kick off på respektive gård: 23 november 2019
Förträff- Åsljunga: Kristi himmelsfärdshelgen 21-24 maj
Förträff- ÅhusGården:  4-7 april
ÅhusGårdens sommarläger äger rum den 13 juni-4 juli
EFS-gården i Åsljungas sommarläger äger rum den 3-25 juli
Återträff: i oktober (igår ej i konfirmationsavgiften)

Tidsplan för 2021:                                                                                                                                                               Kick off på respektive gård : November 2020                                                                                                                            Förträff – Åsljunga och ÅhusGården: April 2021                                                                                                            Sommarläger -Åsljunga och ÅhusGården 19/6-10/7 2021

Kursavgift                                                                                                                                                                        Avgiften för 2020 är 9100 kr. Lägret kostar egentligen ca 22 000 kr per konfirmand men Svenska kyrkan ger ett bidrag på 7 530 kr/konfirmand och EFS Sydsverige bidrar med ca 5 600 kr/konfirmand.

Vi tar 500 kr i anmälnings/administrationsavgift (denna avgift är utöver lägeravgiften). Denna avgift betalas i maj månad innan lägret. Den återbetalas ej vid eventuellt avhopp. En faktura på hela beloppet skickas i februari, där halva beloppet skall vara betalt 28 feb och hela avgiften 31 maj. Återträffen ingår ej i lägeravgiften.

Anmälan:                                                                                                                                                                        Anmälan öppnar den 1 februari fem år innan lägret äger rum. I maj månad året innan det läger du anmält dig till får du besked om du kommit med. Då betalas också anmälningsavgiften.
Våra läger är i första hand till för dem som bor i Skåne och Blekinge. Om du bor utanför detta område får du besked hösten innan lägret om du kommer med.

Dop/Tillhörighet:                                                                                                                                            Konfirmationen handlar om att bekräfta sitt dop. Om du inte är döpt finns det möjlighet att döpas under lägret. Om du inte är döpt i Svenska kyrkans ordning behöver du lämna in en blankett ”anmälan om inträde i Svenska kyrkan” till din pastorsexpedition. Du finner blanketten här.

Gå in på respektive läger sida för anmälan:
Konfirmationsläger EFS-gården Åsljunga
Konfirmationsläger ÅhusGården

Anmälan för dig som är tillfrågad att vara ledare

Du kan ladda ner vår folder här.

Frågor besvaras av konfirmandkoordinator Jenny Axéll:  jenny.axell@efs.nu, 0451-38 80 70

Ungdomarna på våra läger skriver en blogg under sin konfirmandtid. Du kan läsa om åren 2013-2017 här och om 2018 här.