EFS Sydsverige och Salt Sydsverige tar tacksamt emot gåvor till vår verksamhet. Ett stort tack!

EFS Sydsverige:
Bankgiro: 900-9903
Swish gåvor 123 357 80 28 övrigt 123 626 85 93

Märk gåvan till ”Sydsverige”

Salt Sydsverige:
Bankgiro 5275-8786
Swish: 123 354 77 91

Stort tack!