EFS är en rikstäckande organisation som är indelad i sju geografiska distrikt/regioner samt ett rikskansli i Uppsala.

På riksnivå hanteras övergripande frågor och samordning av regionerna samt nationellt kommunikations- och insamlingsarbete. På regionnivå hanteras uppgifter som den enskilda föreningen inte har resurser att klara själv eller som det är effektivare att göra tillsammans.

EFS är en demokratisk organisation som genom val väljer sina styrelser och utskott. På regional nivå samlas vi till årsmöte/regionalmötesplats en gång om året och väljer styrelse till gamla distriktet samt ett regionalt utskott. Till utskottets hjälp finns råd som bereder frågor och föreslår förändring eller dylikt inom deras respektive ansvarsområden.