För personal

Här finner du som anställd inom EFS och Salt det mesta du behöver när det kommer till blanketter, formulär, dokument och rapporter. Klicka på det du behöver och ladda hem.

För nyanställd
Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag
Personuppgifter 
Anhöriglista

Övrigt
Resespecikation Salt word
Resespecifikation Salt pdf
Tidrapport reglerad arbetstid 2019 vision(excel)

Tidrapport förtroende-arbetstid 2019
Arbetsgivarintyg
Underlag för lönesamtal
Rekommendation lägerverksamhet

Arbetsmiljöpärm
Arbetsmiljöpärm

Blanketter rörande den lokala föreningen
Stadgar – Distrikt
Stadgar – EFS-förening
Stadgar – EFS-grupp
Statsbidrag
Biträdande medarbetare

EFS riks hemsida finner du fler uppgifter.