Riktad 2020 – program

Här kan du se kvällsprogrammet från Riktad 2020. Medarbetarna berättar också om sitt arbete:

Kvällsprogrammet, klicka här

1. Redogörelse för det gångna året samt presentation av ekonomiskt utfall 201, klicka här

2. Vision och långsiktiga mål EFS Sydsverige, klicka här

3. Kansliets mål 2020/måltankar 2021, klicka här

4. Kansliets uppgifter och sätt att arbeta, klicka här

5. Budget 2020, klicka här

6. Sänd, klicka här