Utskott/råd

EFS Sydsverige består av olika utskott och råd med olika ansvarsområden:

Klicka på respektive utskott eller råd för att läsa mer om vad man arbetar med och se vem som sitter med i de olika utskotten.

Verksamhetsutskottet
Ekonomiråd
Personalråd