Verksamhetsutskottet

Verksamhetsutskottet förbereder och genomför EFS Sydsveriges årsmöte, de är konferensledning för distriktets årliga konferens Riktad samt har som uppgift att hjälpa de föreningar i distriktet som behöver stöttning. Utskottet består av:
Magnus Håkansson, ordförande
Patrik Bratt
Karin Göransson

Adjungerade:
Jonas Hallabro, distriktsföreståndare
Margareta Cada, organsiationssekreterare

Läs mer om utskottets arbete här.

För att komma i kontakt med verksamhetsutskottet, kontakta expeditionen info[a]efssyd.org eller 0451 38 80 70.