Vägledning Covid-19

Uppdaterat 200328

Sverige kristna råd har kommit tut med ett pressmeddelande rörande de nya riktlinjerna från staten.

Läs pressmedelande på SKR

Uppdaterat 200327

Till alla anställda och ordförande i föreningarna, samt det regionala utskottet.Vi har idag mottagit beskedet att sammankomster endast får ske om antalet deltagare inte överstiger 50 personer. Detta är den legala gränsen. Jag vill betona att vi inte skall stirra för mycket på siffran 50, utan förstå andemeningen i denna begränsning. Tanken med alla begränsningar är, som vi vet vid det här laget, att minska smittspridningen generellt men framför allt bland äldre. Vi håller oss i Sydsverige till den rekommendation som ges från EFS Riks. Denna uppdateras på efs.nu och jag kopierar nedan texten som lagts ut för en stund sedan. Se noga över vad i er förenings verksamhet som behöver justeras och försök att skapa kreativa lösningar på hur ni kan ses för att be och kommunicera. Nät-sammankomster fungerar allt bättre. Det är ett bra verktyg för att be i grupp. Hemgrupper är ännu så länge också ett bra sätt att träffas.Gudstjänster kommer att finnas på EFS Play, men också sändas från olika lokala församlingar i Sydsverige och Sverige i stort.Fortsatt gäller som Folkhälsomyndigheten alltid understryker. stanna hemma om du känner symtom, låt det gå två dygn utan symtom innan du träffar andra, tvätta händerna länge och noga. Och för allt Guds folk, följ Paulus råd: Be ständigt!

EFS Sydsverige följer som alla andra utvecklingen kring Covid-19 viruset. I stort följer vi riktlinjerna från EFS centralt, Svenska kyrkan och folkhälsomyndigheten. Som kristna är det självklart att värna de svaga och utsatta i samhället. I den rådande situationen handlar det om att följa allmänna råd och beslut från regering och myndigheter. Samtidigt vill vi uppmana till lugn och sunt förnuft. Vi vill fortsätta förmedla och erbjuda hopp, tröst och frälsning.

Nedan finner du tre länkar som kan ge vägledning och tips för dig som person och er som gemenskap. De lokala grupperna, föreningarna och samarbetskyrkorna inom EFS Sydsverige är fria att anpassa sin verksamhet efter lokala behov så kolla med din lokala gemenskap hur verksamheten påverkas.

Låt oss fortsätta be för de som drabbats av viruset eller är rädda för det. Låt oss fortsätta be för vishet och lugn hos de som tar beslut kring åtgärder i kyrka och samhälle. Och låt oss fortsätta be att människor får möta Jesus Kristus.

Här finner du riktlinjer från EFS centralt
Här finner du riktlinjer från Svenska kyrkan
Här finner du hjälp och tips från Folkhälsomyndigheten