Andaktsbok ”Med blicken på Jesus”

Allan Svensson, tidigare distriktsföreståndare i EFS i Sydsverige, har skrivit en andaktsbok som säljs helt till förmån för EFS Sydsveriges konfirmandarbete som bedrivs på EFS-gården i Åsljunga samt Åhusgården i Åhus.

Hur kan man i vår ofta splittrade tillvara, då och då låta blicken få stanna på Jesus? Hur kan bibelordet på nytt i vår tid bli en kraftkälla det alltid har varit för generationer av troende före oss?

Författaren skriver: ”Ibland sitter jag bara där och ser på honom. Det är några av mina finaste stunder med Jesus”

Med 31 stycken betraktelser, som var och en stannar upp och riktar ljuset mot Guds egen älskade son, tas vi med på en resa som börjar i skapelsen, går via Galileens byar, upp till berget Tabor och sedan till påskveckans avgörande händelse i Jerusalem.

Boken kostar 200 kr

Skicka din beställning till sydsverige@efs.nu. Ange namn, adress och önskat antal böcker.

Här presenterar Allan kort boken: