jan
31
mån
17:00 After work i samarbetskyrkan San...
After work i samarbetskyrkan San...
jan 31 kl. 17:00 – 18:00
After work i samarbetskyrkan Sankt Knut @ Sank Knut Lund
Undervisning och samtal om kristen tro. Birger Olsson undervisar och vi samtalar kring kristendomens huvudstycken utifrån Luthers lilla katekes. Temat för träffen: Första huvudstycket: Tio Guds bud Kontakta kenneth.b.ferm@gmail.com om du vill veta mer.
feb
4
fre
18:30 Personlighetens upprättelse
Personlighetens upprättelse
feb 4 kl. 18:30 – 19:30
Personlighetens upprättelse @ Betaniakyrkan Malmö
Vi börjar kursen fredagen den 4/2 2022. Varje samling kommer att börja med smörgås/kvällsmat och gemenskap, där- efter sjunger vi några sånger, följt av undervisning. Samlingen avslutas med att var och en som vill erbjuds[...]
feb
14
mån
17:00 After work i samarbetskyrka Sank...
After work i samarbetskyrka Sank...
feb 14 kl. 17:00 – 18:00
After work i samarbetskyrka Sankt Knut @ Sank Knut Lund
Undervisning och samtal om kristen tro. Birger Olsson undervisar och vi samtalar kring kristendomens huvudstycken utifrån Luthers lilla katekes. Temat för träffen: Andra huvudstycket: Trons artiklar Kontakta kenneth.b.ferm@gmail.com om du vill veta mer.
mar
14
mån
17:00 After work i samarbetskyrkan San...
After work i samarbetskyrkan San...
mar 14 kl. 17:00 – 18:00
Undervisning och samtal om kristen tro. Birger Olsson undervisar och vi samtalar kring kristendomens huvudstycken utifrån Luthers lilla katekes. Temat för träffen: Herrens bön Kontakta kenneth.b.ferm@gmail.com om du vill veta mer.
mar
28
mån
17:00 After work i samarbetskyrkan San...
After work i samarbetskyrkan San...
mar 28 kl. 17:00 – 18:00
After work i samarbetskyrkan Sankt Knut @ Sank Knut Lund
Undervisning och samtal om kristen tro. Birger Olsson undervisar och vi samtalar kring kristendomens huvudstycken utifrån Luthers lilla katekes. Temat för träffen: Fjärde huvudstycket: Dopets sakrament Kontakta kenneth.b.ferm@gmail.com om du vill veta mer.

Livsluft

Andaktsbok

Vägledning covid-19

Händer i EFS Sydsverige?

januari 4, 2022

När min vilja sammanfaller med min längtan

Jag står i början av mitt sextionde kyrkoår. Det betyder att jag någon gång under detta år kommer att fylla just sextio. Om jag får leva, och om världen ännu ser ut som jag lärt känna den. Egentligen vet jag inte särskilt mycket om det, men oftast går jag på hur det sett ut fram […]

Läs mer

Joel Jarbo: ”Jag brinner för att beröra människor med evangeliet.”

Gång på gång överraskar Gud med att kalla människor till tjänst. Inte sällan utväljer han dem som inte ser mycket ut för världen. Så vem skulle passa bättre att bli hans författare än någon med läs- och skrivsvårigheter som just varit sjukskriven och arbetar på ett lager? Livsluft sitter ner med Joel Jarbo för ett […]

Läs mer

Kyrkans bekännelse: Gud Fader allsmäktig

300-talet var en turbulens tid i kyrkans historia med stora omvälvningar i samhället och inre spänningar. Detta ledde till utformningen av trosbekännelserna som ett sätt att skydda mysterierna, inte uttömma dem. Den mest använda i Svenska kyrkans liturgi är den apostoliska trosbekännelsen. I tre nummer kommer Joel Jarbo vägleda oss genom trosbekännelsen tre huvuddelar, Fadern, […]

Läs mer

Inför årskonferens 2022

Förberedelserna och planeringen inför årskonferensen 2022 på Helsingbord Arena fortsätter för fullt. Programmet, som sakta men säkert börjar bli klart, kommer att presenteras mer utförligt i nästa nummer av Livsluft. Vi gör konferensen tillsammans som region och nedan följer några sätt på vilka du kan engagera dig! Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Läs mer

Prästfortbildning på Sundsgården

Den 9-11 nov samlades ett 50-tal präster, predikanter och samarbetskyrkopräster från EFS Syd, Sydöst och Väst på vackra Sundsgården utanför Helsingborg för fortbildning under ledning av Mia Ström, chef på Sverigeavdelningen och lärare från Johannelunds teologiska högskola. Det var tre intensiva dagar av fördjupning, bön och gemenskap. Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Läs mer

Bibeldagar i Åsljunga

Det var tredje gången gillt när EFS gården i Åsljunga den 4-8 oktober äntligen kunde genomföra sina Bibeldagar med temat ”Evighetsperspektiv i vardagen.” 34 helpensionsgäster deltog, och ovanligt många som kom bara över dagen, för att lyssna till de intressanta talarna. Gemensamt tema för alla var: ”Ni är jordens salt – Ni är världens ljus”. […]

Läs mer

Medarbetarretreat

”Kom med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Dessa ord av Jesus till sina lärjungar var rubriken för en retreat som EFS i Sydsverige ordnade för medarbetarna i regionen. Under ett par dagar i oktober fick vi möjlighet att vara stilla inför vår Herre […]

Läs mer

Rädda Solvik!

Solvik, som ligger en bit från EFS-gården Åsljunga, drabbades av en mindre brand i slutet på april. Den förstörde ett boenderum/verandan och rökskadade hela huset. Renoveringen av det är i slutfasen men vi har haft möjlighet att hyra ut nedervåningen sedan mitten på juni. Bäddarna räcker inte alltid till för bokade grupper men då kan […]

Läs mer

Konfirmandkickoff

Nu är 2022 års EFS-konfirmander igång med sitt konfirmationsår! Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Läs mer

november 25, 2021

Det som är dolt under ytan

Varför händer det så lite? Nu och då kan frågan göra så påmind. Kanske sker det oftare under ungdomstidens starka glöd och brinnande längtan men den återkommer inte sällan när livet går in i nya skeden eller den första siffran ändras i ålderstalet. Varför händer det så lite?  Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Läs mer