Konfirmationsläger

EFS Sydsverige anordnar två konfirmationsläger varje sommar. Ett på ÅhusGården och ett på EFS-Gården i Åsljunga. Varje läger tar emot 30-40 konfirmander, som under sommaren tillbringar drygt tre veckor på lägret. I konfirmandkursen ingår även en eller två förträffar som brukar vara på våren.

Konfirmationstiden
Konfirmationstiden är en viktig tid, som du bör försöka ta väl vara på. Den är inte i första hand till för att ge dig några sköna sommarveckor, utan vill först av allt vara en vägledning i livets viktigaste frågor. Vår högsta målsättning är att hjälpa dig fram till ett medvetet och sant kristenliv! Målet är att visa på livet i Kristus genom att ge konfirmanderna:
• Redskap att tyda sitt liv på dopets grund
• Tillfälle att lyfta fram de frågor de själva bär på
• Erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de centrala livsfrågorna
• Erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt
• Möjlighet att påverkas av och ta ställning till kyrkans budskap
• Hjälp att uttrycka sin tro och sitt tvivel

Program 
Konfirmanderna bor i två-, till fyrbäddsrum. På dagarna har vi lektioner, tema, musik, teater, drama, bad, kanoting, friluftsaktiviteter, sport, fotboll, volleyboll och dagliga andakter. Vi brukar också göra en längre dagsutflykt. I avgiften, som är subventionerad bl.a. av din hemförsamling, ingår kostnader för alla aktiviteter, helpension, studiematerial (utom anteckningsmaterial), utflykter, ledararvoden m.m.

Tidsplan för 2019:
Kick off med alla deltagare – 24 november kl. 9.30 – 14.00 i Lutherska missionshuset i Hässleholm.
Förträff- Åsljunga: Kristi himmelsfärdshelgen 30 maj-2 juni
Förträff- ÅhusGården:  Kristi himmelsfärdshelgen 30 maj-2 juni
ÅhusGårdens sommarläger äger rum den 15 juni-6 juli
EFS-gården i Åsljungas sommarläger äger rum den 5-27 juli
Återträff:  25-27 oktober 2019 på EFS-gården i Höllviksstrand (igår ej i konfirmationsavgiften)

Tidsplan för 2020:
Kick off på respektive gård: 23 november 2019
Förträff- Åsljunga: 4-7 april
Förträff- ÅhusGården: 4-7 april
ÅhusGårdens sommarläger äger rum den 13 juni-4 juli
EFS-gården i Åsljungas sommarläger äger rum den 3-25 juli
Återträff: i oktober (igår ej i konfirmationsavgiften)

Kursavgift Avgiften för 2020 sätts i december året innan, lägret 2019 kostar 8 800 kr. Lägret kostar egentligen ca 22 000 kr per konfirmand men Svenska kyrkan ger ett bidrag på 7 530 kr/konfirmand och EFS Sydsverige bidrar med ca 5 600 kr/konfirmand.

Vi tar 500 kr i anmälnings/administrationsavgift (denna avgift är utöver lägeravgiften). Denna avgift betalas i maj månad innan lägret. Den återbetalas ej vid eventuellt avhopp. En faktura på hela beloppet skickas i februari med förfallodatum i slutet av maj och delbetalning är möjlig. Återträffen ingår ej i lägeravgiften.

Anmälan: Anmälan öppnar den 1 februari fem år innan lägret äger rum. I maj månad året innan det läger du anmält dig till får du besked om du kommit med. Då betalas också anmälningsavgiften.
Våra läger är i första hand till för dem som bor i Skåne och Blekinge. Om du bor utanför detta område får du besked hösten innan lägret om du kommer med.

Dop/Tillhörighet: Konfirmationen handlar om att bekräfta sitt dop. Om du inte är döpt finns det möjlighet att döpas under lägret. Om du inte är döpt i Svenska kyrkans ordning behöver du lämna in en blankett ”anmälan om inträde i Svenska kyrkan” till din pastorsexpedition. Du finner blanketten här.

Gå in på respektive läger sida för anmälan:
Konfirmationsläger EFS-gården Åsljunga
Konfirmationsläger ÅhusGården

Du kan ladda ner vår folder här.

På EFS Sydsveriges expedition svarar vi på frågor: 0451-38 80 70, info[a]efssyd.org

Ungdomarna på våra läger skriver en blogg under sin konfirmandtid. Du kan läsa om åren 2013-2017 här och om 2018 här.

 

Återträff
Den 25-27 oktober är det återträff för årets alla konfirmander från Åsljunga och Åhus. Återträffen äger rum på EFS-gården Höllviksstrand i Höllviken. Återträffen börjar kl 17.00 på fredagen och slutar kl 14.00 på söndagen. Vi kommer att fira gudstjänster, ha kul ihop, minnas och lära känna nya. Under lördagen kommer vi att ha några valbara seminarium med olika ämnen.

Kostnaden för helgen ingår inte i konfirmandavgiften. Kostnad för helgen är 680 kr och betalning sker till Bankgiro: 721-0826 (märk med Återträff, Förnamn och Efternamn) BG till Höllviksstrand.

Sista anmälningsdagen: 13 oktober

Har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig:

Louise Malmborg: louise.malmborg@efs.nu, 0721-926674
Nathalie Bencic: nathalie.bencic@united.nu, 0735-152377

Hoppas vi ses där!

Anmälan:

Förnamn (obligatorisk)

Efternamn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postort (obligatorisk)

Deltagares epost (obligatorisk)

Allergier/särskilda behov

Ditt meddelande

En bekräftelse kommer till dig genast om anmälan gått bra. Tänk på att den kan hamna i skräpposten!