Konfirmationsläger

Här finns information för dig som vill bli fadder under sommaren 2022.
Här finns info till dig som ska konfirmeras sommaren 2022

En upplevelse
Att gå på konfaläger är något väldigt speciellt och kommer att ge dig minnen för livet. Du får nya vänner, vara med på utmaningar och upptåg, du får prata om de stora frågorna i livet. ”Det bästa jag gjort i mitt liv” är inte ovanligt att man hör efter ett läger!

EFS Sydsverige anordnar två konfirmationsläger varje sommar. Ett på ÅhusGården och ett på EFS-Gården i Åsljunga. Varje läger tar emot 30-40 konfirmander, som under sommaren tillbringar tre veckor på lägret. I konfirmandkursen ingår även en förträff som brukar vara på våren.

Varför ska man konfirmeras?
Ordet konfirmation betyder bekräftelse och konfirmationen har sin grund i dopet. Under konfirmationslägret får du lära dig om Gud, Bibeln och kristen tro för att sedan vid konfirmationen få möjlighet att bekräfta att du vill leva tillsammans med Gud. Du som inte är döpt blir erbjuden att bli döpt under lägrets gång.

Konfirmationstiden
Konfirmationstiden är en viktig tid, som du bör försöka ta väl vara på. Det kommer att innebära härliga sommarveckor med massor av skoj, nya kompisar och go gemenskap, men  det är också världens chans att fundera på  livets viktigaste frågor. Det vi helst vill är att du ska få lära känna Jesus och få uppleva hur det kan vara att leva med en tro på honom. Målsättningen är att konfirmationstiden ska innebära:

– Kunskap om vad det innebär att vara döpt och vilken skillnad det kan göra i livet
– Tillfälle att prata om de frågor om tron och om livet som du själv har
– Erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de centrala livsfrågorna
– Erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt
– Möjlighet att få kunskap om och erfarenhet av livet som kristen, och ta ställning till  vad du själv vill tro
– Hjälp att uttrycka din tro och sitt tvivel

Vi vill…
… ge konfirmanderna en positiv bild av kristen tro och kristet liv.
… att varje konfirmand ska bli sedd, hörd och varmt omhändertagen.
… skapa öppenhet för andra människors tankar och åsikter samt vara en hjälp till att förstå andra människors syn på Gud, människor, etik, moral och vår värld.
… ge möjlighet till ett personligt ställningstagande till den kristna tron.

Program 
Konfirmanderna bor i två-, till fyrbäddsrum. På dagarna har vi lektioner, tema, musik, teater, drama, bad, kanoting, sport, lekar och dagliga andakter. Vi brukar också göra en längre dagsutflykt. I avgiften, som är subventionerad bl.a. av din hemförsamling, ingår kostnader för alla aktiviteter, mat och boende, studiematerial (utom anteckningsmaterial), utflykter, ledararvoden m.m.

Tidsplan för 2021:
Återträff 1:

Åhuslägret: Lör 4 september 10-20:30 på ÅhusgårdenÅsljungalägret: Lör 18 september 10-20:30 på EFS-gården i Åsljunga

Återträff 2:

Åhuslägret och Åsljungalägret: 4-5 november, båda grupperna har separat träffar på Åhusgården

I direkt anslutning till återträffen finns möjlighet att vara med på Salts ungdomsläger på Åhusgården 5-7 november

Tidsplan för 2022:
Lägret på Åsljungagården sommaren 2022 är fullt, men på lägret i Åhus finns fortfarande platser

Åsljunga
Kick off EFS-gården i Åsljunga:  6 November 2021 kl 11-16
Förträff: 29 april – 1 maj 2022
Sommarläger: Sön 26 juni – Lördag 16 juli 2022

Åhus
Kick off Åhusgården: 20 November 2021 kl 11-16
Förträff : 6-8 maj 2022
Sommarläger : Söndag 19 juni – Lördag 9 juli 2022

Kursavgift
Avgiften för konfirmandlägren år 2021 är 10 000 kr. Egentligen kostar lägret ca 23 500 kr per konfirmand men Svenska kyrkan ger ett bidrag på 8 450 kr/konfirmand och EFS Sydsverige bidrar med ca 5 000 kr/konfirmand.

Vi tar 500 kr i anmälnings/administrationsavgift (denna avgift är utöver lägeravgiften). Denna avgift betalas i maj månad innan lägret. Den återbetalas ej vid eventuellt avhopp. En faktura på hela beloppet skickas i februari med förfallodatum i slutet av maj och delbetalning är möjlig. Återträffen ingår ej i lägeravgiften.

Anmälan: Här nedanför kan du anmäla dig till lägren för respektive år. Vi har fortfarande platser på lägret i Åhus 2022. Lägret i Åsljunga sommaren 2022 är fullt, men du kan anmäla dig och stå på reservplats om någon lämnar sin plats. I maj månad året innan det läger du anmält dig till får du besked om du kommit med. Då betalas också anmälningsavgiften.
Våra läger är i första hand till för dem som bor i Skåne och Blekinge. Om du bor utanför detta område får du besked hösten innan lägret om du kommer med.

Dop/Tillhörighet: Konfirmationen handlar om att bekräfta sitt dop. Om du inte är döpt finns det möjlighet att döpas under lägret. Om du inte är döpt i Svenska kyrkans ordning behöver du lämna in en blankett ”anmälan om inträde i Svenska kyrkan” till din pastorsexpedition. Du finner blanketten här.

Du kan ladda ner vår folder här.


Anmälan till läger 2022 – klicka här
Anmälan läger 2023 – klicka här
Anmälan läger 2024 – klicka här
Anmälan läger 2025 – klicka här

Anmälan för dig som är tillfrågad att vara ledare – klicka här

Läs mer om gårdarna här, EFS-gården i Åsljunga och ÅhusGården.

Konfirmandkoordinator Jenny Axell svarar på frågor: 0451388074

jenny.axell@efs.nu