Konfirmationsläger

EFS Sydsverige anordnar två konfirmationsläger varje sommar. Ett på ÅhusGården och ett på EFS-Gården i Åsljunga. Varje läger tar emot 30-40 konfirmander, som under sommaren tillbringar drygt tre veckor på lägret. I konfirmandkursen ingår även en eller två förträffar som brukar vara på våren.

Konfirmationstiden
Konfirmationstiden är en viktig tid, som du bör försöka ta väl vara på. Den är inte i första hand till för att ge dig några sköna sommarveckor, utan vill först av allt vara en vägledning i livets viktigaste frågor. Vår högsta målsättning är att hjälpa dig fram till ett medvetet och sant kristenliv! Målet är att visa på livet i Kristus genom att ge konfirmanderna:
• Redskap att tyda sitt liv på dopets grund
• Tillfälle att lyfta fram de frågor de själva bär på
• Erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de centrala livsfrågorna
• Erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt
• Möjlighet att påverkas av och ta ställning till kyrkans budskap
• Hjälp att uttrycka sin tro och sitt tvivel

Program 
Konfirmanderna bor i två-, till fyrbäddsrum. På dagarna har vi lektioner, tema, musik, teater, drama, bad, kanoting, friluftsaktiviteter, sport, fotboll, volleyboll och dagliga andakter. Vi brukar också göra en längre dagsutflykt. I avgiften, som är subventionerad bl.a. av din hemförsamling, ingår kostnader för alla aktiviteter, helpension, studiematerial (utom anteckningsmaterial), utflykter, ledararvoden m.m.

Tidsplan för 2020:
Kick off på respektive gård: 23 november 2019
Förträff- EFS-gården Åsljunga: Kristi himmelsfärdshelgen: inställd
Förträff- ÅhusGården:  inställd
ÅhusGårdens sommarläger äger rum den 13 juni-4 juli
EFS-gården i Åsljungas sommarläger äger rum den 3-25 juli
Återträff – 11-13 sept för Åsljunga och 2-4 okt för Åhus (ingår ej i konfirmationsavgiften)

Tidsplan för 2021:
Kick off: ÅhusGården 21 november
Kick off:  EFS-gården Åsljunga 14 november
Förträff Åsljunga: 5-8 april
Förträff Åhus: 5-8 april
Sommarläger Åsljunga: 19 juni- 10 juli
Sommarläger Åhus: 19 juni- 10 juli
Återträff under hösten (ingår ej i konfirmationsavgiften)

Kursavgift Avgiften för 2020 sätts i december året innan, lägret 2019 kostar 9 100 kr. Lägret kostar egentligen ca 22 500 kr per konfirmand men Svenska kyrkan ger ett bidrag på 8 530 kr/konfirmand och EFS Sydsverige bidrar med ca 5 000 kr/konfirmand.

Vi tar 500 kr i anmälnings/administrationsavgift (denna avgift är utöver lägeravgiften). Denna avgift betalas i maj månad innan lägret. Den återbetalas ej vid eventuellt avhopp. En faktura på hela beloppet skickas i februari med förfallodatum i slutet av maj och delbetalning är möjlig. Återträffen ingår ej i lägeravgiften.

Anmälan: Anmälan öppnar den 1 februari fem år innan lägret äger rum. I maj månad året innan det läger du anmält dig till får du besked om du kommit med. Då betalas också anmälningsavgiften.
Våra läger är i första hand till för dem som bor i Skåne och Blekinge. Om du bor utanför detta område får du besked hösten innan lägret om du kommer med.

Dop/Tillhörighet: Konfirmationen handlar om att bekräfta sitt dop. Om du inte är döpt finns det möjlighet att döpas under lägret. Om du inte är döpt i Svenska kyrkans ordning behöver du lämna in en blankett ”anmälan om inträde i Svenska kyrkan” till din pastorsexpedition. Du finner blanketten här.

Du kan ladda ner vår folder här.

Anmälan till läger 2021 – klicka här
Anmälan till läger 2022 – klicka här
Anmälan läger 2023 – klicka här
Anmälan läger 2024 – klicka här
Anmälan läger 2025 – klicka här

Anmälan för dig som är tillfrågad att vara ledare – klicka här

Läs mer om gårdarna här, EFS-gården i Åsljunga och ÅhusGården.

På EFS Sydsveriges expedition svarar vi på frågor: 0451-38 80 70, info[a]efssyd.org

Ungdomarna på våra läger skriver en blogg under sin konfirmandtid. Du kan läsa om åren 2013-2017 här och om 2018 här.