Konfirmationsläger

Här finns information till dig som ska konfirmeras denna sommar.

EFS Sydsverige anordnar två konfirmationsläger varje sommar. Ett på ÅhusGården och ett på EFS-Gården i Åsljunga. Varje läger tar emot 30-40 konfirmander, som under sommaren tillbringar drygt tre veckor på lägret. I konfirmandkursen ingår även en eller två förträffar som brukar vara på våren.

Konfirmationstiden

Konfirmationstiden är en viktig tid, som du bör försöka ta väl vara på. Det kommer att innebära härliga sommarveckor med massor av skoj, nya kompisar och go gemenskap, men  det är också världens chans att fundera på  livets viktigaste frågor. Det vi helst vill är att du ska få lära känna Jesus och få uppleva hur det kan vara att leva med en tro på honom. Målsättningen är att konfirmationstiden ska innebära:

– Kunskap om vad det innebär att vara döpt och vilken skillnad det kan göra i livet
– Tillfälle att prata om de frågor om tron och om livet som du själv har
– Erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de centrala livsfrågorna
– Erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt
– Möjlighet att få kunskap om och erfarenhet av livet som kristen, och ta ställning till  vad du själv vill tro
– Hjälp att uttrycka din tro och sitt tvivel

Program 
Konfirmanderna bor i två-, till fyrbäddsrum. På dagarna har vi lektioner, tema, musik, teater, drama, bad, kanoting, sport, lekar och dagliga andakter. Vi brukar också göra en längre dagsutflykt. I avgiften, som är subventionerad bl.a. av din hemförsamling, ingår kostnader för alla aktiviteter, mat och boende, studiematerial (utom anteckningsmaterial), utflykter, ledararvoden m.m.

Tidsplan för 2020:
Kick off på respektive gård: 23 november 2019
Förträff- EFS-gården Åsljunga: Kristi himmelsfärdshelgen: inställd
Förträff- ÅhusGården:  inställd
ÅhusGårdens sommarläger äger rum den 13 juni-4 juli
EFS-gården i Åsljungas sommarläger äger rum den 3-25 juli
Återträff – 11-13 sept för Åsljunga och 2-4 okt för Åhus (ingår ej i konfirmationsavgiften)

Tidsplan för 2021:
Kick off: ÅhusGården 21 november
Kick off:  EFS-gården Åsljunga 14 november
Förträff Åsljunga: 5-8 april
Förträff Åhus: 5-8 april
Sommarläger Åsljunga: 19 juni- 10 juli
Sommarläger Åhus: 19 juni- 10 juli
Återträff under hösten (ingår ej i konfirmationsavgiften)

Kursavgift Avgiften för 2021 sätts i december året innan, lägret 2020 kostar 9 100 kr. Lägret kostar egentligen ca 22 500 kr per konfirmand men Svenska kyrkan ger ett bidrag på 8 530 kr/konfirmand och EFS Sydsverige bidrar med ca 5 000 kr/konfirmand.

Vi tar 500 kr i anmälnings/administrationsavgift (denna avgift är utöver lägeravgiften). Denna avgift betalas i maj månad innan lägret. Den återbetalas ej vid eventuellt avhopp. En faktura på hela beloppet skickas i februari med förfallodatum i slutet av maj och delbetalning är möjlig. Återträffen ingår ej i lägeravgiften.

Anmälan: Anmälan öppnar den 1 februari fem år innan lägret äger rum. I maj månad året innan det läger du anmält dig till får du besked om du kommit med. Då betalas också anmälningsavgiften.
Våra läger är i första hand till för dem som bor i Skåne och Blekinge. Om du bor utanför detta område får du besked hösten innan lägret om du kommer med.

Dop/Tillhörighet: Konfirmationen handlar om att bekräfta sitt dop. Om du inte är döpt finns det möjlighet att döpas under lägret. Om du inte är döpt i Svenska kyrkans ordning behöver du lämna in en blankett ”anmälan om inträde i Svenska kyrkan” till din pastorsexpedition. Du finner blanketten här.

Du kan ladda ner vår folder här.

Anmälan till läger 2021 – klicka här
Anmälan till läger 2022 – klicka här
Anmälan läger 2023 – klicka här
Anmälan läger 2024 – klicka här
Anmälan läger 2025 – klicka här

Anmälan för dig som är tillfrågad att vara ledare – klicka här

Läs mer om gårdarna här, EFS-gården i Åsljunga och ÅhusGården.

På EFS Sydsveriges expedition svarar vi på frågor: 0451-38 80 70, info[a]efssyd.org

Ungdomarna på våra läger skriver en blogg under sin konfirmandtid. Du kan läsa om åren 2013-2017 här och om 2018 här.