Konfirmationsläger

Här finns information för dig som vill bli fadder under sommaren 2024.
Här finns info till dig som ska konfirmeras sommaren 2024

Är du intresserad av att jobba som konfirmandledare?

Skriv ett mail till konfirmandkoordinator Jenny Axéll: jenny.axell@efs.nu och berätta om dig själv, varför du vill vara konfaledare och vad du tror att du kan tillföra i ledarteamet!

En upplevelse
Att gå på konfaläger är något väldigt speciellt och kommer att ge dig minnen för livet. Du får nya vänner, vara med på utmaningar och upptåg, du får prata om de stora frågorna i livet. ”Det bästa jag gjort i mitt liv” är inte ovanligt att man hör efter ett läger!

EFS Sydsverige anordnar två konfirmationsläger varje sommar. Ett på ÅhusGården och ett på EFS-Gården i Åsljunga. Varje läger tar emot 30-40 konfirmander, som under sommaren tillbringar tre veckor på lägret. I konfirmandkursen ingår även en förträff som brukar vara på våren.

Varför ska man konfirmeras?
Ordet konfirmation betyder bekräftelse och konfirmationen har sin grund i dopet. Under konfirmationslägret får du lära dig om Gud, Bibeln och kristen tro för att sedan vid konfirmationen få möjlighet att bekräfta att du vill leva tillsammans med Gud. Du som inte är döpt blir erbjuden att bli döpt under lägrets gång.

Konfirmationstiden
Konfirmationstiden är en viktig tid, som du bör försöka ta väl vara på. Det kommer att innebära härliga sommarveckor med massor av skoj, nya kompisar och go gemenskap, men  det är också världens chans att fundera på  livets viktigaste frågor. Det vi helst vill är att du ska få lära känna Jesus och få uppleva hur det kan vara att leva med en tro på honom. Målsättningen är att konfirmationstiden ska innebära:

– Kunskap om vad det innebär att vara döpt och vilken skillnad det kan göra i livet
– Tillfälle att prata om de frågor om tron och om livet som du själv har
– Erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de centrala livsfrågorna
– Erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt
– Möjlighet att få kunskap om och erfarenhet av livet som kristen, och ta ställning till  vad du själv vill tro
– Hjälp att uttrycka din tro och sitt tvivel

Vi vill…
… ge konfirmanderna en positiv bild av kristen tro och kristet liv.
… att varje konfirmand ska bli sedd, hörd och varmt omhändertagen.
… skapa öppenhet för andra människors tankar och åsikter samt vara en hjälp till att förstå andra människors syn på Gud, människor, etik, moral och vår värld.
… ge möjlighet till ett personligt ställningstagande till den kristna tron.

Program 
Konfirmanderna bor i två-, till fyrbäddsrum. På dagarna har vi lektioner, tema, musik, teater, drama, bad, kanoting, sport, lekar och dagliga andakter. I avgiften, som är subventionerad bl.a. av din hemförsamling, ingår kostnader för alla aktiviteter, mat och boende, studiematerial (utom anteckningsmaterial), utflykter, ledararvoden m.m.

Tidsplan för konfirmation 2023:

Åhusgården

Återträff: 13-15 oktober 2023

EFS-gården i Åsljunga:

Återträff: 29 sept-1 okt 2023

Tidsplan för konfirmation 2024:

EFS-gården i Åsljunga
Kick off EFS-gården i Åsljunga:  Lördag 25 november 2023 kl 11-16
Förträff: 26-28 april 2024
Sommarläger: Måndag 17 juni – Lördag 6 juli 2024

Åhusgården
Kick off: Lördag 18 november 2023 kl 11-16
Förträff : 12-14 april 2024
Sommarläger : Måndag 17 juni – Lördag 6 juli 2024

Kursavgift
Avgiften för konfirmandlägren år 2023 var 12 650 kr. Egentligen kostar lägret ca 30 000 kr per konfirmand men Svenska kyrkan ger ett bidrag på 9925 kr/konfirmand och EFS Sydsverige bidrar alltså med ca 7400 kr per konfirmand.

Vi tar även 500 kr i anmälnings/administrationsavgift. Denna avgift är utöver lägeravgiften, och betalas som bekräftelse att man tackar ja till platsen på lägret. Platserbjudanden skickas ut från april året innan konfirmationslägret. Den återbetalas ej vid eventuellt avhopp. 

Information om betalning av lägeravgiften skickas sedan i februari. Betalningen sker i två omgångar, minst hälften av avgiften betalas i mars och senast sista maj skall hela beloppet vara betalt. Återträffen ingår ej i lägeravgiften.

Anmälan: Här nedanför kan du anmäla dig till lägren för respektive år.
De som bor i Skåne och Blekinge har förtur till våra läger. Om du bor utanför detta område får du oftast platserbjudande senare än april, beroende på platstillgången. Lägren sommaren 2024 är för närvarande fulla både i Åhus och Åsljunga, men du kan anmäla dig för att stå i kö om det blir platser lediga.

Dop/Tillhörighet: Konfirmationen handlar om att bekräfta sitt dop. Om du inte är döpt finns det möjlighet att döpas under lägret. Om du inte är döpt i Svenska kyrkans ordning behöver du lämna in en blankett ”anmälan om inträde i Svenska kyrkan” till din pastorsexpedition. Du finner blanketten här.

Du kan ladda ner vår folder här.

Anmälan läger 2025 –  Klicka här

Anmälan läger 2026 – Klicka här

Anmälan för dig som är tillfrågad att vara ledare –  Konfaledaranmälan 2024

Läs mer om gårdarna här, EFS-gården i Åsljunga och ÅhusGården.

Konfirmandkoordinator Jenny Axell svarar på frågor: 0451388074

jenny.axell@efs.nu