Mål 2030

EFS Sydsverige har satt upp olika mål, med slutdatum 2030. Dessa finns tillgängliga dels i en tryckt skrift (distribuerad till lokalföreningarnas styrelser) och dels i form av slides:

Målskrift (PDF-format)
Målslides (Powerpoint-format)
Målslides (PDF-format)