Dokument

Arbetsmiljöpärm
Arbetsmiljöpärm

Blanketter rörande den lokala föreningen
Stadgar EFS
Stadgar – Distrikt
Stadgar – EFS-förening
Stadgar – EFS-grupp
Statsbidrag
Ansökan om bidrag
OCR nummer till föreningsbidrag

EFS riks hemsida finner du fler uppgifter.

Hjälp till webbsändningar
Här finner ni hjälp till webbsändningar

Säkerhet
Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) angående hur man förebygger attentat och terrordåd mot trossamfund.