Vi vill

Vi vill se människor och samhällen förvandlade av Jesus.

Detta är visionen för EFS Sydsverige, vilket är samma som för EFS nationellt. För att konkret kunna arbeta mot visionen har vi satt upp specifika mål, med slutdatum 2030: