Vi tror

Vi tror att...
…  människan är skapad av Gud till att leva i gemenskap med andra människor och med Honom.
…  det inte blev som Gud hade tänkt, eftersom människan valde att gå sin egen väg. Vi har kommit bort från Gud, från varandra och även från oss själva.
…  Gud har sänt oss sin egen son, Jesus Kristus, för att vi ska få kontakt med Gud, varandra och vår egen verkliga identitet igen. Jesus offrade sitt liv för att gemenskapen mellan Gud och oss skulle återupprättas.
…  det viktigaste i kristen tro är vad Jesus har gjort, framförallt Hans död och uppståndelse. Det är ett glatt budskap som talar om att det finns en väg tillbaka till Gud, genom tron på Jesus.
…  Gud har kommit till oss genom Jesus. Idag möter vi Honom i Bibeln, som är Guds ord till oss, i dopet och i nattvarden. Jesus har även skänkt oss Hjälparen, den helige Ande, som bor i oss och arbetar för att fördjupa vår gemenskap med vår skapare och frälsare. Jesus har också lovat att där vi samlas i Hans namn, där är Han med oss. Därför är gudstjänsten en värdefull mötesplats.