Mötesplats och årsmöte

Mötesplats är regionens årliga sammankomst där vi väljer personer till utskott samt tar beslut i frågor rörande ekonomi, inriktning på arbetet och mål. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Här väljs personer till distriktets styrelse och tas beslut om främst ekonomi.

År 2025 ordnas regional mötesplats på Åhusgården.