Om

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Vår vision är:
Människor och samhällen förvandlade av Jesus. 

EFS Sydsveriges mål för 2030 finns här.
Vill läsa mer om EFS i Sydsverige klicka här
Vill du läsa mer om EFS riks, klicka här
Du hittar lediga tjänster i EFS i Sydsverige här.

EFS Sydsverige har ett regionalt utskott och en styrelse.
EFS distriktsstadgar hittar du här.
Regionens PM finns här.

Läs mer om råden och deras arbete här:
Verksamhetsråd
Personalråd
Konfirmationsråd

I anslutning till EFS finns åtta folkhögskolor från Helsingborg i söder till Skellefteå i norr. Två av dem ligger i Sydsverige:  Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg och Glimåkra folkhögskola i Glimåkra. Folkhögskolorna erbjuder musiklinjer, bibellinjer,  fritidsledarlinjer, kurser för personer med funktionsnedsättning eller funktionshinder – och mycket mer. Många läser för att få behörighet att söka till högskolan och andra läser för att få en yrkesutbildning. Gemensamt för skolorna är att de vill företräda kristna värden, ge undervisning för vuxna och ha gemenskapsfrämjande miljö.

Inom EFS Sydsverige finns ett antal läger- och kursgårdar, tre av dem ägs av gårdsföreningar i samverkan med distriktet, de övriga av lokala föreningar. På samtliga gårdar drivs verksamheten av gårdsföreningarna. På gårdarna arrangeras bland annat läger av Salt Sydsverige läger såväl som av andra organisationer. Många av gårdarna är även öppna för konferenser, utflykter, fester mm.
EFS Höllviksstrand
EFS-gården Åsljunga
ÅhusGården
Stenbräckagården
Heljarödsgården

EFS Sydsveriges region…

  • är den struktur inom vilken EFS missionsföreningar i Skåne och Blekinge samarbetar.
  • består för närvarande av ungefär 45 missionsföreningar, med ca 2.000 direkta medlemmar. I missionsföreningarnas olika verksamheter engageras varje år ca 7.000 personer. Av regionens missionsföreningar är sex samarbetskyrkor med Svenska kyrkan som samarbetspartner. Det finns även några föreningar som arbetar i samverkan med Equmeniakyrkan och Evangeliska frikyrkan.
  • leds av ett utskott som består av fem-nio ledamöter. Utskottet är utsedd av EFS Sydsveriges regionala mötesplats till vilket anslutna föreningar sänder ombud. Vid mötesplatsen tas även beslut om budget och verksamhetsplan för regionens gemensamma arbete.
  • har sitt kansli i Hässleholm. På kansliet finns förutom regional missionsledare, organisationssekreterare, barn- och ungdomsorganisationen Salts regionalt anställda samt kommunikatör och konfirmandansvarig.
  • arbetar med allt sådant som de enskilda missionsföreningarna saknar resurser för att själv kunna göra. Därför arbetar EFS Sydsverige med konfirmandarbete, läger, konferenser och personalärenden. EFS Sydsverige har även en stödfunktion med uppgiften att inspirera och utveckla arbetet i missionsföreningarna.

EFS Sydsverige och Salt Sydsverige tar tacksamt emot gåvor till vår verksamhet. 

EFS Sydsverige:
Bankgiro: 900-9903
Swish gåvor 123 357 80 28 övrigt 123 626 85 93

Märk gåvan till ”Sydsverige”

Salt Sydsverige:
Bankgiro 5275-8786
Swish: 123 354 77 91

Stort tack!