Fadder 2024

Under sommaren 2024 kommer konfirmationslägren i Åhus och Åsljunga ha fyra faddrar per läger. Som fadder är du en värdefull länk mellan ledare och konfirmander, och har ett viktigt uppdrag i att hjälpa till att skapa god gemenskap på lägret. Fadderskapet är också en ledarutbildning med enskilda och gemensamma coachningssamtal löpande under lägret. Faddrarna deltar som regel i konfirmandernas undervisning men ibland har man planering av aktiviteter eller andra uppdrag denna tid. Du får många tillfällen att träna ledarskap i praktiken genom olika uppgifter på lägret och genom att delta i ledarsamlingar och planering. 

Du som går i gymnasiet har nu en fantastisk möjlighet att finnas med som fadder under sommaren 2024.

Priset för att vara faddrar är 1500 kr vilket bekostar maten, övrigt bjuder EFS Sydsverige/gårdarna på.

Har du frågor, kontakta Jenny Axell, ansvarig för konfirmationsverksamheten:
Telefon: 072-092 8674
jenny.axell@efs.nu

Anmälan för att vara fadder 2024 har stängt