Fadder 2022

Under sommaren 2022 kommer konfirmationslägren i Åhus och Åsljunga ha fem faddrar per läger. Fadderskapet är en ledarutbildning med undervisning 1-2 gånger i veckan och enskilda coachningssamtal löpande under lägret. Undervisningen kommer bland annat att handla om lärjunga- och ledarskap. Du får också många tillfällen att träna ledarskap i praktiken genom olika uppgifter på lägret och genom att delta i ledarsamlingar. Att vara fadder innebär också att man fungerar som en länk mellan ledare och konfirmanderna. Faddrarnas har som uppgift att vara goda förebilder för konfirmanderna och de har en viktig roll i att bygga gemenskap under lägret.

Du som konfirmerades mellan 2018-2021 och alltså är mellan 16-19 år har nu en fantastisk möjlighet att finnas med som fadder under sommaren 2022.

Priset för att vara faddrar är 1000 kr vilket bekostar maten, övrigt bjuder EFS Sydsverige/gårdarna på.

Lägret i Åhus:
Förträff: 6-8 maj 2022
Läger: Sön 19 juni – Lör 9 juli (ledare och faddrar träffas någon dag innan)
Återträff 7-9 oktober 2022

Lägret i Åsljunga:
Förträff: 29 april-1 maj 2022
Läger: Sön 26 juni-Lör 16 juli (ledare och faddrar träffas någon dag innan)
Återträff: 30 sept-2 okt

Har du frågor, kontakta Jenny Axell, ansvarig för konfirmationsverksamheten:
Telefon: 072-092 8674
jenny.axell@efs.nu

Faddrar för lägren sommaren 2022 har antagits