Fadder 2023

Under sommaren 2023 kommer konfirmationslägren i Åhus och Åsljunga ha fyra faddrar per läger. Fadderskapet är en ledarutbildning med undervisning 1-2 gånger i veckan och enskilda coachningssamtal löpande under lägret. Undervisningen kommer bland annat att handla om lärjunga- och ledarskap. Du får också många tillfällen att träna ledarskap i praktiken genom olika uppgifter på lägret och genom att delta i ledarsamlingar. Att vara fadder innebär också att man fungerar som en länk mellan ledare och konfirmanderna. Faddrarna har som uppgift att vara goda förebilder för konfirmanderna och de har en viktig roll i att bygga gemenskap under lägret.

Du som konfirmerades mellan 2019-2022 och alltså är mellan 16-19 år har nu en fantastisk möjlighet att finnas med som fadder under sommaren 2023.

Priset för att vara faddrar är 1500 kr vilket bekostar maten, övrigt bjuder EFS Sydsverige/gårdarna på.

Lägret i Åhus:
Förträff: 28-30 april 
Läger: Sön 18 juli- Lör 8 juli (ledare och faddrar träffas någon dag innan)
Återträff: 13-15 oktober

Lägret i Åsljunga:
Förträff: 31 mars-2 april
Läger: Sön 18 juli- Lör 8 juli (ledare och faddrar träffas någon dag innan)
Återträff: 29 sept-1 okt

Har du frågor, kontakta Jenny Axell, ansvarig för konfirmationsverksamheten:
Telefon: 072-092 8674
jenny.axell@efs.nu

Här anmäler du intresse för att vara fadder på konfirmationslägren 2023:

Anmälan är öppen till 20 jan, antagningen sker löpande från januari 2023

  Ditt förnamn (obligatorisk)

  Ditt efternamn (obligatorisk)

  Personnummer utan bindestreck (obligatorisk)

  Din adress (obligatorisk)

  Telefon utan bindestreck (obligatorisk)

  Epost (obligatorisk)

  Berätta lite om dig själv

  Vilka gåvor och talanger har du/vad tycker du om? Exempelvis spelar något instrument, någon sport, dans etc.

  Varför vill du vara fadder och vad tror du att du kan tillföra?

  Ange två referenser som vi kan kontakta, namn, telefonnummer och relation till dig?

  En bekräftelse kommer till din emailadress om att anmälan gått bra. Tänk på att den kan hamna i skräpposten!