Riktad

Riktad
Riktad är regionens årliga konferens med visionen att vara mötesplats som  bygger upp styrker, utmanar och utrustar! Konferensen är en dag av möten, gudstjänster och seminarier. Platsen för konferensen varierar men den brukar gå av stapeln någon gång i oktober.