Riktad

Riktad
Riktad är regionens årliga konferens med visionen att vara mötesplats som  bygger upp styrker, utmanar och utrustar! Konferensen är en dag av möten, gudstjänster och seminarier. Plats oth tid för konferensen  är EFS-kyrkan i Ängelholm den 17 oktober.

Under dagen hålls den regionala mötesplatsen och distriktets årsmöte, detta kl 10.30.

Mer information kommer.