Styrelse

Från och med 1 januari 2019 gick EFS syd över från att vara ett distrikt till att bli en region. Det gamla distriktet finns dock kvar och har en styrelse som välj vid dess årsmöte.

Under verksamhetsåret 2019 består EFS Sydsveriges styrelse av (mer information kommer efterhand):


Jan Ebefeldt, ordförande
jan.ebefelt[a]efssyd.org

Mats Hansson, vice ordförande
info[a]efssyd.org

Erik Arvidsson
erik.arvidsson[a]efssyd.org

Ingvar Persson
ingvar.persson[a]efssyd.org

cab_9695-copy

Kenneth Ferm
kenneth.ferm[a]efssyd.org

namnlost-3

Göran Nilsson
goran.nilsson[a]efs.nu

Björn Pettersson
bjorn.pettersson[a]efssyd.org

Karin Göransson
karin.goransson[a]efssyd.org

Anna-Klara Castor
annaklara.castor[a]efssyd.org

Markus Paulsson
markus.paulsson[a]efssyd.org

Sven E Johansson


Lennart Albertsson, verksamhetsledare, adjungerad
lennart.albertsson[a]efs.nu


Stefan Svensson, vikarierande regional missionsledare, adjungerad
stefan.svensson@efs.nu

cab_9685-copy

Margareta Cada, organisationssekreterare, adjungerad
margareta.cada@efs.nu 

Sydsverige@efs.nu