Personalrådet

Personalrådet finns som stöd till personalhandläggare och distriktsföreståndare. De håller utbildning för lokala arbetsledare och coachar i olika personalfrågor. Deras viktigaste uppgift är att be för de anställda i distriktet. Rådet består av:

Jan Ebefelt
Karin Olbers
Margaretha Sturesson
Birgitta Jarbo
Anna-Klara Castor

Adjungerade:
Jonas Hallabro, distriktsföreståndare
Göran Nilsson, ekonom

För att komma i kontakt med personalrådet, kontakta expeditionen info[a]efssyd.org eller 0451 38 80 70.