Anmälan konfirmation 2024

  Läger förstahandsval (obligatorisk)

  Förnamn (obligatorisk)

  Efternamn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Ort (obligatorisk)

  Telefon deltagare utan bindestreck (obligatorisk)

  Telefon målsman utan bindestreck (obligatorisk)

  Personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN - ingetbindestreck) (obligatorisk)

  Deltagares epost (obligatorisk)

  Målsmans epost (obligatorisk)

  Kyrkbokförd i vilken församling (obligatorisk)

  Döpt ja/nej(obligatorisk)

  Ja, Svenska kyrkanJa, annan kyrkaNej

  Om nej, avser att döpas under lägret?

  Medlem i Svenska kyrkan? (obligatorisk)

  JaNej

  Allergier/särskilda behov

  Simkunnig ja/nej

  JaNej

  Vi kommer att ta bilder under lägret som kan komma att användas på Salts och EFS hemsidor och sociala medier samt trycksaker. Godkänner ni att bilder kan komma användas för sådant syfte?(obligatorisk)

  JaNej

  För att anmäla dig till detta läger behöver du vårdnadshavarens tillstånd. Genom att anmäla dig och betala avgiften ingår du ett avtal med Salt och EFS om att komma på lägret. Avtalet ger Salt och EFS rätt att spara dina personuppgifter enligt GDPR i syfte att kunna ge dig information om detta läger och kommande liknande verksamhet som Salt/EFS bedömer är i ditt intresse men även för att kunna hålla kontakten med dig. Vi delar uppgifterna med övriga deltagare på konfirmationslägret, samt med studieförbunden Sensus/Bilda med Svenska kyrkan vid behov. (obligatoriskt)

  Ja

  Ditt meddelande

  En bekräftelse kommer till dig genast om anmälan gått bra. Tänk på att den kan hamna i skräpposten!