Signerat Lennart Albertsson

Vi har nyligen lämnat ett både spännande men för världen mycket svårt år – 2022. När vi trodde att vi kommit ut ur den så jobbiga pandemin (Covid19) fick vi snabbt ta in att det faktiskt pågår ett krig i vårt närområde. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skakat om oss mycket. Det är omöjligt att sätta sig in i det lidande som människor i det området upplever. Glädjande är att läsa och höra om en mängd hjälpinsatser som även vårt eget land har stått för. Många är de böner som hörs om beskydd, om ett
slut på kriget och om att försoning skulle råda. Vi ser idag inga tecken på detta – så därför behövs uthållig bön för Ukraina, Ryssland och dess folk. ”Gud, gör så att detta krig tar slut!” Ni som läser Livsluft via vår papperstidning eller på ”nätet” har säkert undrat varför det inte kommit någon tidning på ett tag. Skälet är tråkigt, men enkelt. Sedan vår uppskattade redaktör och kommunikatör, Kristoffer Lignell, slutade den 1 juni 2022 har vi tvingats pausa rekryteringen av en efterträdare. Det som hände var att den förra regeringen drev en demokratiutredning som dels ställde stora krav på kyrkor och samfund vad gäller demokrati, dels bestämde sig för att exkludera EFS från statsbidrag via SST (Statens Stöd till Trossamfund). För EFS och Salt Sydsverige innebär detta ett tapp på 400–500 tusen kronor per år. Eftersom vi förväntade oss att detta bidrag skulle tas bort redan till 2023 valde vi att avvakta rekryteringen av en ny kommunikatör. När den nya regeringen bildats fick vi dock snabbt veta att
man skrinlagt hela demokratiutredningen och att det riksdagsbeslut som skulle bekräfta borttaget av bidraget skjutits upp på obestämd tid. Vi räknar därför med fortsatta statsbidrag för åtminstone två–tre år till. Mycket glädjande!

I juni och juli samlades två konfaläger på Åhusgården och EFS-gården i Åsljunga. Det upplevdes som två väldigt fina grupper och längtan efter Jesus och andlig fördjupning var påtaglig. Vi är mycket tacksamma för att vi år efter år i princip kan fylla dessa läger och även för 2023 ser det mycket positivt ut. Tack till alla ledare med prästerna Jonas Nordén och Christoffer Kullenberg i spetsen.

Första halvan av 2022 handlade för vår del att förbereda och genomföra EFS och Salts årskonferens i Helsingborg. Man kan enkelt konstatera att ett år med en årskonferens och ett år utan en sådan är två helt väsensskilda uppgifter. Vi tvekade dock inte när frågan om att åter få arrangera en årskonferens dök upp. Och vi ångrar oss verkligen inte i efterhand! Konferensen 2022 var den första större fysiska
samlingen på tre år och behovet inom rörelsen var större än på länge. Hur skulle det fungera att ses på samma plats och vad skulle vi då ha med i programmet? Efter ett kortare sökande efter en lämplig plats
landade vi i att Helsingborgs Arena skulle vara en lämplig plats att träffas på. Och det visade sig
också vara en utmärkt lokal för en årskonferens. Särskilt positivt var att vi kunde dela upp den
stora idrottshallen på mitten och därigenom få en samlingslokal som upplevdes som ett ”rum”.
Vi uppskattar att vi vid ett och samma tillfälle som mest samlade 600–700 personer, men också att säkert fler än 1 000 olika människor besökte konferensen vid minst ett tillfälle. Det får anses glädjande med tanke på den tvekan inför stora möten som fanns efter pandemin. Vår förhoppning inför konferensen var att den skulle kännas intressant för och dra den yngre generationen. Därför ville vi med hjälp av
den norske pingstpastorn Egil Svartdahl lyfta frågorna om hur generationerna möts i våra sammanhang. Detta är en av våra stora möjligheter, men ännu har vi mycket att lära oss om att omsätta detta i praktiken. Det stora glädjeämnet kom barnkonferensen att bli. Cirka 100 barn gjorde under dagarna oförglömliga upplevelser av Jesus och vi tror att de kommer minnas tillbaka på de här dagarna länge
och tänka att ”jag var med på konferensen i Helsingborg”. Jag vet av egen erfarenhet och
vill ännu tro att detta är ett av många sätt att förankra unga i EFS. Man får se att man är en del av något större. Inte minst kunde de äldre tonåringarna och yngre vuxna efteråt säga att ”jag visste inte att EFS kunde vara så här”. I detta lägger jag att man har fått en upplevelse av en rörelse som i någon mån lyckats fånga den tid vi lever i, men utan att lämna vårt centrala budskap om förvandlande liv i Jesus Kristus. En sak som särskilt utmärkte sig under konferensdagarna var musiken. Ett mycket kompetent
band hade satts ihop av Helena och Petter Alin. Det passade extra bra då de i samband med konferensen släppte den första Cantio-skivan på cirka 30 år ”Saliga visshet”. En samling psalmer som
fått en fin nytolkning. Och extra glädjande är att EFS fortsatt väljer att satsa centrala resurser på musiken och förhoppningsvis även på skivutgivning. Ta gärna del av releasekonserten
för skivan, men också av gudstjänster, bibelstudier och seminarier under https://efsplay.nu/
category/konferens/


Jag avslutar med de tre värdeord som EFS kommunikationsavdelning valt för att i sina texter
och bilder ständigt sätta ljuset på det viktigaste. JESUS – HOPP – MISSION Det kommer vi långt på i en utmanande tid. Guds frid och välsignelse önskar jag!

Varför firar vi årskonferens inom EFS?

Denna ständiga Årskonferens. Jag åker dit för att återse människor jag mötte på ett läger för 20 år sedan, eller människor från ett sammanhang jag har flyttat ifrån. Ger det mig något, egentligen? Jag har ju varit där förr, eller ärligt talat, har jag det egentligen?

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Inför årskonferensen 2022

Temat Leva mission kommer inte bara att genomsyra de vuxnas konferens. Även barnen och ungdomarna kommer att märka av temat i sina konferenser och verksamheter. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Personalnytt

Lite förändringar i personalen

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Sommarkommunitet i Höllviken

För Veronica Öjfelth Svartdahl väcktes drömmen om kommunitetsliv för sex år sedan i ett gråbrödrakloster i Roskilde. Hon åkte dit på ingivelse för en föreläsning om klostrets arkitektur. I sommar tar Höllviksstrand de första stegen mot att förverkliga denna vision. 

Föreläsningen i klostret i Roskilde var en vändpunkt för Veronica. Föreläsaren gick igenom klostrets olika rum och visade hur detta är en bild för livet som lärjunge. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Stora visioner på Stenbräckagården

Om man skulle göra en film om Stenbräckagården skulle en bra titel kunna vara: Förvaltaren och entreprenören. Under förra året arbetade Björn Pettersson och Kristoffer Gustafsson sida vid sida. Nu har Björn lämnat över stafettpinnen och ser med förväntan fram emot att se frukterna av sitt arbete även om det inte är han som får skörda den. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Kyrkans bekännelse: den helige Ande

När de första kyrkomötena formulerat tron på Jesus från Nasaret som Gud inkarnerad fortsatte man att dra konsekvenser av denna tro. Om Jesus är Gud vad säger det om hans moder Maria? Och hur ska vi förstå den helige Ande? Är Anden också Gud? I den tredje, och sista delen, i vår serie om den apostoliska trosbekännelsen vägleder Joel Jarbo, komminister i Lerbergets kyrka, oss genom trosbekännelsens tredje huvuddel om den helige Ande. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Rapport från missionsfältet

Amanda Alfredsson från Tyringe, är del av EFS  praktikantprogram. Här berättar hon om sina upplevelser från Tanzania.

Generalsekreteraren började med att fråga om vår bild av landet och människorna här, vi gav vår bild och förväntan av på hur vi såg på det. Jag hade en romantiserad bild av samhället och landet men på resan från Dar es-Salaam fick vi se landets varierande naturväxlingar från platta partier till grönskande träd så långt ögat kunde nå till böljande bergspartier. Men hans huvudpunkt i frågan är att vi har vår bild av människorna, landet, naturen och delar av kulturen men att verkligheten ser annorlunda ut, inte det visuella vi ser med ögat utan mer av det kulturella. Det som vi kommer få leva genom mellan raderna. Hans ord var att gå in med ett öppet sinne, lära av och lära om. I praktien handlade det om att neutralisera vår bild av afrikanerna och gå in med nya ögon för att vara öppensinnade till det som väntade oss. Tro mina ord när jag säger att det har varit mycket nytt överallt, inte minst i mötet med en ny kultur som är långt ifrån vad vi i Sverige lever i. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

Bibeldagar i Åsljunga

Tänk att man kan få  ALLT inkluderat på en EFS-gård i Skåne under fem marsdagar! Underbart god mat, sköna sängar i bekväma rum, vacker natur med fina promenadstigar, fantastisk sjöutsikt från matsalen, god gemenskap och DESSUTOM ett väl planerat och genomarbetat program med sång, musik,  bibelundervisning med mera!

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.

När min vilja sammanfaller med min längtan

Jag står i början av mitt sextionde kyrkoår. Det betyder att jag någon gång under detta år kommer att fylla just sextio. Om jag får leva, och om världen ännu ser ut som jag lärt känna den. Egentligen vet jag inte särskilt mycket om det, men oftast går jag på hur det sett ut fram till nu och sen extrapolerar jag mig till att framtiden troligen kommer att likna det jag tidigare sett. Det torde innebära en rad fina och välplanerade sammanträden, levande gudstjänster, bönestunder, förtroliga samtal med medarbetare och andra människor, samt värdefull och livgivande tid med min familj. Allt detta känns gott. Det är i mycket en stor nåd att vara tacksam för. 

Ändå känns det som att jag går och väntar på något. Längtar efter något. Vad är det egentligen?

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.