Mötesplats och årsmöte

Datum & plats
Lördagen den 23 mars 2024, EFS-kyrkan Örkelljunga

Program
09:00 Kaffe och fralla
09:30 Fullmaktsgranskning regional mötesplats
10:00 Gudstjänst
11:00 Regional mötesplats
12:30 Lunch
13:30 Workshops
15:00 Fika och fullmaktsgranskning årsmöten
15:30 Årsmöte EFS i Sydsverige
15:30 Årsmöte Salt Sydsverige

Priser
Lunch 100 kr, Fika 40 kr/tillfälle

Anmälan
Anmäl dig här, senast den 14/3.

Fullmakter
Salt Sydsveriges årsmöte 2024
Regional mötesplats 2024
EFS i Sydsveriges årsmöte 2024

Kallelser
Regional mötesplats 2024
Årsmöte 2024

Övrigt
Mötesplats är regionens årliga sammankomst där vi väljer personer till utskott samt tar beslut i frågor rörande ekonomi, inriktning på arbetet och mål. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Här väljs personer till distriktets styrelse och tas beslut om främst ekonomi.