Mötesplats och årsmöte

Mötesplats är regionens årliga sammankomst där vi väljer personer till utskott samt tar beslut i frågor rörande ekonomi, inriktning på arbetet och mål.

Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Här väljs personer till distriktets styrelse och tas beslut om främst ekonomi.

Mötesplats och årsmöte 2024 äger rum lördagen den 23 mars, i EFS-kyrkan Örkelljunga. Kallelser:

Regional mötesplats 2024

Årsmöte 2024