Mötesplats och årsmöte

Mötesplats är regionens årliga sammankomst där vi väljer personer till utskott samt tar beslut i frågor rörande ekonomi, inriktning på arbetet och mål.

Årsmötet är Distriktets högsta beslutande organ. Här väljs personer till Distriktets styrelse och tas beslut om främst ekonomi.

Läs mer om Mötesplats och Årsmöte 2022 här.

Fullmakt Mötesplats 2022

Fullmakt distriktets Årsmöte 2022