Folkhögskolor

I anslutning till EFS finns åtta folkhögskolor från Helsingborg i söder till Skellefteå i norr. Två av dem ligger i Sydsverige:  Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg och Glimåkra folkhögskola i Glimåkra. Folkhögskolorna erbjuder musiklinjer, bibellinjer,  fritidsledarlinjer, kurser för personer med funktionsnedsättning eller funktionshinder – och mycket mer. Många läser för att få behörighet att söka till högskolan och andra läser för att få en yrkesutbildning. Gemensamt för skolorna är att de vill företräda kristna värden, ge undervisning för vuxna och ha gemenskapsfrämjande miljö.