Folkhögskolor

EFS driver idag åtta folkhögskolor från Helsingborg i söder till Skellefteå i norr. Gemensamt för skolorna är att de vill företräda kristna värden, ge undervisning för vuxna och ha gemenskapsfrämjande miljö. I Sydsverige har vi två stycken, Sundsgårdens Folkhögskola utanför Helsingborg och Glimåkra Folkhögskola i Glimåkra.

Vill du veta mer om Folkhögskolorna klicka in på respektive hemsida.

Sundsgårdens folkhögskola
Glimåkra folkhögskola