Frågor och svar om årsrapporteringen

Den 31 januari skall årsrapporten för föreningarna vara inskickad. I länken nedan finner du vanliga frågor och svar!

https://www.efs.nu/resurser/arsrapport-fragor-och-svar/